Analyse
Adecco: geografische aanwezigheid ongunstig 5 jaar geleden - vrijdag 28 september 2012

Adecco is te veel blootgesteld aan Frankrijk en Zuid-Europa samen 35 % van de activiteit).

Hoewel het dividend werd verhoogd en er de komende 2 jaar geen grote acquisities zijn gepland, gaat onze voorkeur naar Randstad.
VERKOPEN.

 

Het resultaat voor het 2de kwartaal (omzet -4 %, excl. overdrachten/ overnames; bedrijfswinst -4 % excl. herstructurerings- en integratiekosten) beantwoordt aan de verwachtingen. De groep plukt de vruchten van haar prijzen- en kostendiscipline en slaagt erin haar winstmarge te handhaven (ook op uitzendarbeid, i.t.t. de concurrentie). De winst per aandeel over het eerste halfjaar (1,40 CHF) overstijgt lichtjes onze verwachtingen dankzij een lagere belastingvoet. Net zoals Randstad moet Adecco het hoofd bieden aan de vertraging in Europa, terwijl de Amerikaanse markt zich kranig houdt, maar daar is de groep minder sterk aanwezig (18 % v.d. omzet, t.o.v. 23 % voor Randstad). Bovendien is Adecco sterker blootgesteld aan de moeilijke Franse markt, die erg georiënteerd is op algemene uitzendarbeid (minder rendabel) en moet afrekenen met de stijgende belastingdruk onder Hollande. De groep verliest er terrein (-14 % in eerste jaarhelft). Gezien de conjunctuur verwachten we niet dat de omzet echt zal opveren voor de tweede helft van 2013. Voor 2012 mikken we op een winst per aandeel van 2,90 CHF, voor 2013 op 3,50 CHF (ver onder de middellangetermijndoelstellingen van de groep).

 

Koers op het moment van de analyse: 45,24 CHF

 

Adecco is de grootste uitzendgroep ter wereld, actief in meer dan 60 landen, nummer 1 op zeven van de elf grootste markten ter wereld, waaronder de VS, het UK en Frankrijk; ook aanwezig in de groeilanden (7 % van de omzet) en in Japan (7 %). De groep haalt bijna 80 % van zijn inkomsten uit de algemene uitzendarbeid (arbeiders en administratief personeel) en 20 % uit gespecialiseerde rekrutering en HR-diensten.

 

Deel dit artikel