Analyse
Exxon Mobil : verkoop activa fleurt winst op 6 jaar geleden - vrijdag 27 juli 2012

De groep lijdt onder de daling van de olieprijzen, maar blijft investeren om haar reserves aan te vullen.

Solide groep met goede vooruitzichten, maar de koers houdt er rekening mee.
HOUDEN.

 

De groep verraste ons met een winststijging van 49 % in het 2de kwartaal. Met dank aan de desinvesteringen en de verkoop van activa in de raffinage, want de bedrijfsmarge kalfde af. In de divisie exploratie/productie daalde de winst als gevolg van de daling van de olieprijzen en van de productie (-5,6 % t.o.v. een jaar eerder). De prijzen van gas van hun kant (47 % van de productie) beginnen wel aan te trekken, maar zijn nog altijd niet rendabel. Ondanks het sombere economische klimaat blijft de groep haar investeringen opvoeren. Met 18 miljard dollar in zes maanden bereikt ze een recordniveau. Doel: haar productie op peil houden ondanks de natuurlijke achteruitgang van de voorraden. Een deel van dat budget zal gebruikt worden voor de ontginning (samen met het Russische Rosneft) van het Noordpoolgebied. Daar liggen enorme (potentiële) voorraden, maar de kosten zijn navenant en er zijn heel wat risico's (politieke, financiële, technische …). Hoe dan ook, de reserves die de groei van Exxon kunnen aanzwengelen worden erg zeldzaam. Rekening houdend met de verkoop van activa trekken we onze ramingen van de winst per aandeel voor 2012 op van 9,02 tot 9,75 USD. Voor 2013 mikken we nog altijd op 9,62 USD.

 

Koers op het moment van de analyse: 86,52 USD

 

Exxon is de grootste privé-oliemaatschappij ter wereld; ze bestrijkt de volledige cyclus : exploratie en productie, raffinage, petrochemie en distributie.

 

Deel dit artikel