Analyse
BlackRock: afstraffing overdreven 6 jaar geleden - donderdag 19 juli 2012

Fondsbeheerders staan nog steeds niet in gratie van de markt.

Het rendement van het aandeel de voorbije 12 maanden bedraagt 1 % tegenover 7 % voor de S&P 500. Maar de lage waardering biedt mogelijkheden om deze kwaliteitsvol financiële waarde op te pikken. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

 

Het resultaat in het tweede kwartaal getuigt van moeilijke marktomstandigheden. De kapitaalinstroom, afgeremd door de financiële crisis in Europa en de economische vertraging in Azië, beperkte zich tot 3,7 miljard dollar. En het gedeelte actief beheerde fondsen (het meest winstgevende onderdeel) ging achteruit, terwijl de passieve beheerde fondsen een belangrijk aandeel innamen. Deze beweging zal de komende maanden aanhouden als de economische onzekerheid ook blijft aanhouden. De groep wil overtuigender overkomen door de prestaties van zijn fondsen te verbeteren zodat het meer klanten kan aantrekken en de marges verhogen. Gezien de kwartaalresultaten aan onze verwachtingen voldeden, behouden we onze winstverwachtingen per aandeel op 12,50 USD voor 2012 en 13,50 USD voor 2013. Het is een feit dat het herstelpotentieel gezien de moeilijke beursomgeving vrij beperkt is. De koers is overdreven afgestraft, zeker omdat het hier gaat over een groep die zeer solide is en de sector domineert.

 

Koers op het moment van de analyse: 175,05 USD

 

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld (3 500 miljard dollar onder beheer). Belegt enkel voor rekening van zijn klanten, hoofdzakelijk banken, pensioenfondsen, verzekeraars …

 

Deel dit artikel