Analyse
Triodos Bank: certificaten 6 jaar geleden - dinsdag 15 mei 2012

In welke mate is het mogelijk om coöperant of aandeelhouder te worden bij Triodos Bank?

Indien u de duurzame en ethische principes van de bank wel kan smaken dan mag u certificaten kopen, we zouden wel wachten tot de bank een uitgifte van nieuwe stukken doet. Indien u het wil doen om een hoger rendement te boeken dan op het betere spaarboekje dan zal u van een kale reis terugkomen.

 

Naamloze vennootschap

Triodos Bank, een financiële instelling naar Nederlands recht, is geen coöperatieve maatschappij maar een naamloze vennootschap (nv). Het is een bank die het accent legt op duurzaamheid. U kunt er altijd aandeelhouder van worden (en dus geen coöperant, de dividenden zijn dan ook niet vrijgesteld van de roerende voorheffing). U koopt evenwel niet de aandelen zelf maar certificaten die de aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank en deze laatste geeft voor elk aandeel een certificaat uit. De stichting behoudt zo de stemrechten op de aandelen zodat ze de controle over de bank kan behouden.

 

Twee mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden om aandeelhouder te worden. Ten eerste organiseert Triodos van tijd tot tijd een openbare uitgifte van certificaten. De laatste uitgifte dateert van eind mei 2011. Tijdens deze tijdelijke uitgiftes kunnen de certificaten worden gekocht zonder instapkosten en tegen een voor de uitgifte vastgestelde prijs. In mei 2011 bedroeg de prijs 72 euro.
Ten tweede kunt u wanneer u wenst certificaten kopen. Deze effecten zijn evenwel niet beursgenoteerd en kunnen enkel via tussenkomst van Triodos Bank zelf, dat als bemiddelaar optreedt, worden verhandeld. U moet er wel rekening mee houden dat het hele proces enkele weken kan duren want Triodos Bank moet eerst een geïnteresseerde verkoper vinden. De bank rekent in dit geval 0,50 % transactiekosten aan (ook bij een verkoop geldt dit tarief + beurstaks van 0,25%). De koers van het certificaat komt niet tot stand op basis van vraag en aanbod zoals op een aandelenbeurs maar is gebaseerd op de intrinsieke waarde van het aandeel op dat moment. Op 29 februari 2012 bedroeg de waarde ervan 75 euro. Om certificaten te kopen, moet u een effectenrekening openen bij de bank.

 

Dividend

De aandeelhouders krijgen telkens wel de keuze tussen een uitbetaling in cash of in certificaten. Indien wordt gekozen voor een betaling in cash dan moet naast de Nederlandse roerende voorheffing van 15 % ook de Belgische van 25 % worden betaald, indien wordt geopteerd voor een dividend in certificaten dan is enkel de Belgische roerende voorheffing verschuldigd. Het dividend is al vier jaar onveranderd en bedroeg 1,95 EUR bruto (1,24 EUR in cash of 1,4625 EUR netto in certificaten).

 

De intrinsieke waarde is sinds 2006 gestegen met een kleine 10 % terwijl het dividend tussen de 1,75 en 2 % netto schommelt, een vrij schaarse vergoeding. Het dividendbeleid is karig en er moet, afgaande op het verleden, niet gerekend worden op een forse stijging van de intrinsieke waarde van het certificaat. De bank hield wel zeer goed stand tijdens de voor de banksector rampzalige periode van 2008-2009.

 

Deel dit artikel