Analyse
Risico en rendement: niet altijd evenredig 6 jaar geleden - dinsdag 17 april 2012

We schrijven vaak dat men van risicovollere beleggingen op termijn normaal een hoger rendement mag verwachten. Dat betekent dus dat de riskantste aandelen ook het meest zouden moeten opleveren. Nochtans vinden wij maar weinig riskante aandelen koopwaardig.

Niet bij individuele aandelen

Het is inderdaad logisch dat beleggers pas riskante effecten in portefeuille halen (bijv. het aandeel van een onderneming met een zware schuldenlast of van een klein biotechbedrijf) als ze dat kunnen doen tegen een vrij lage koers en ze uitzicht hebben op een potentieel hoger rendement. Van de aandelen in onze selectie beschouwen we er momenteel 45 als erg risicovol (risico-indicator van 4 of 5). Vreemd genoeg geven we inderdaad voor slechts 10 van die 45, dus voor 22 %, een aankoopadvies.

De recht evenredige relatie tussen risico en rendement is onmiskenbaar als we diverse activaklassen vergelijken: zo bieden aandelen (riskanter) op langere termijn een hoger rendement dan obligaties. Ook binnen sommige activaklassen blijft die evenredigheid overeind: zo bieden Italiaanse overheidsobligaties een hoger rendement dan Duitse (minder riskant).

Voor individuele aandelen gaat die logica evenwel niet altijd op. Gemiddeld bekeken brengen uitgesproken risicovolle aandelen niet meer op dan minder riskante aandelen. Die vaststelling hebben we al meermaals kunnen bevestigen aan de hand van rendementen uit het verleden en ze is wellicht ook van toepassing naar de toekomst toe.

Hoe komt dat?

Hoewel beleggers doorgaans worden voorgesteld als rationeel denkende en handelende wezens (die dus een hoger rendement eisen als het risico hoger is), blijkt in de praktijk dat ze zich bij het uitkiezen van individuele aandelen vaak laten leiden door een soort loterijgedrag. Mensen die op de lotto spelen, verliezen daar gemiddeld geld mee. Maar toch blijven ze spelen, in de hoop eens het grote lot te winnen.

Toegepast op de beurs leidt diezelfde houding tot het willen kopen van de meest riskante of in elk geval uitdrukkelijk speculatieve aandelen, in de hoop grote winsten te boeken. En beleggers zijn te vaak bereid om daar ook een te hoge (aankoop)prijs voor te betalen. De doorsnee belegger wordt voor dit type aandelen niet vergoed in verhouding tot de risico's waaraan hij zich blootstelt. Een mooi voorbeeld waren de fameuze dotcoms, de aandelen uit de internetsector rond de eeuwwisseling. Velen lieten zich verleiden door de hoop op "het winnende lot" maar al te vaak bleek het te gaan om bedrijven die niet of nauwelijks rendabel waren.


Nuchter blijven!

Probeer uw speculatieve inborst dus voldoende in te tomen en kies zeker niet in te grote mate voor riskante aandelen. Tracht daarentegen zoals ons uw voordeel te halen uit de fundamentele eigenschappen van een onderneming, die op middellange en lange termijn kunnen resulteren in een degelijk rendement. Op die basis vinden we van de minst riskante aandelen die we volgen (47 met een risicograad van 1 of 2) er momenteel 16 koopwaardig, wat goed is voor 34 %, toch een vrij hoge verhouding ondanks het feit dat de Europese beurzen globaal genomen niet goedkoop zijn vandaag.

En het spreekt voor zich dat u de situatie van een onderneming altijd geval per geval moet ontleden. Zo gebeurt het weleens dat we heel riskante aandelen toch aanbevelen, bijvoorbeeld na een bruuske koersdaling. Dat is vandaag bijvoorbeeld het geval voor Veolia Environnement. Omgekeerd raden we u soms ook aan om aandelen te verkopen die nochtans vrij risicoarm zijn. Want al is de kans op forse dalingen dan misschien beperkt, als de koers een te hoog niveau heeft bereikt in het licht van de werkelijke (winst)vooruitzichten van het bedrijf, is de kans groot dat hij pas op de plaats zal maken of dat hij stukje bij beetje terrein zal verliezen. Dat geldt vandaag o.i. voor Adidas en BMW.

 

Deel dit artikel