Analyse
Nationale Bank van Belgiƫ verlaagt haar dividend 6 jaar geleden - woensdag 11 april 2012

Voor het eerst in meer dan een halve eeuw verlaagt de Nationale Bank van België (NBB) haar dividend.
Wat is er aan de hand en is het aandeel nog interessant?

Dit aandeel met een dividendrendement van 4,3 % netto en een speculatief tintje mag u Houden.

 

 

Hogere winst …
In deze voor heel wat banken barre tijden zag de NBB (2 451 EUR) haar winst in 2011 met 8,1 % toenemen dankzij hogere rente-inkomsten afkomstig van obligaties van zwakke eurolanden (gekocht in het kader van de het monetaire beleid van de ECB) en van de noodkredieten aan Dexia. Bovendien moeten centrale banken in tegenstelling tot privé-instellingen geen waardeverminderingen boeken op Griekse obligaties.

 

… maar lager dividend
Toch wordt het nettodividend voor het eerst sinds 1961 verlaagd (van 124,59 EUR in 2011 tot 106,32 EUR in 2012).

Dat is een gevolg van de enkele jaren geleden gewijzigde dividendpolitiek. Tot en met 2009 volgde het dividend de gezondheidsindex en steeg elk jaar lichtjes. Maar nu hangt het af van de opbrengsten uit de zogenaamde statutaire beleggingsportefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit overheidsobligaties en deelnemingen in gespecialiseerde financiële instellingen zoals Swift (organisatie voor internationaal bankverkeer) en de Bank voor Internationale Betalingen (BIB). Dit heeft als gevolg dat het dividend meer fluctueert en dat een groter deel van de winst naar de overheid vloeit. In het boekjaar 2010 kreeg de NBB een uitzonderlijk dividend van de BIB. Daardoor steeg de uitkering in 2011 met 31,3 %. Dat het dividend nu weer daalt met 14,7% is dus geen reden tot bezorgdheid.

 

En de rechtszaken?
De juridische acties om de positie van de privé-aandeelhouders (50 % in handen van Belgische staat) te verbeteren hebben tot op heden weinig opgeleverd. Een daarvan, waarbij zowat 10 000 EUR per aandeel geëist wordt, loopt nog steeds, maar het kan nog jaren duren vooraleer het Hof van Cassatie uitspraak doet. Hoewel de opbrengsten uit de portefeuille (herbelegging vervallen obligaties tegen lagere rentevoeten) een negatieve impact kunnen hebben op het dividend, blijven de activiteiten van de bank vrij recessiebestendig.

Deel dit artikel