Analyse
Lafarge nog steeds op streng dieet 6 jaar geleden - vrijdag 6 april 2012

De overname van het Egyptische Orascom heeft de groep met een enorme schuldenberg opgezadeld.

Duur en vrij riskant aandeel. 
Verkopen.

 

Zonder de verkochte gipsafdeling steeg de omzet vorig jaar met 3 %. De winst daalde met 28,3 % (2,07 EUR per aandeel) en het brutodividend wordt gehalveerd (0,50 EUR). Die winstdaling is te wijten aan herstructureringskosten, maar vooral aan een fors impairment (285 miljoen) in Griekenland en de Verenigde Arabi-sche Emiraten (wellicht nog afboekin-gen in de toekomst aangezien nog voor 12,7 miljard goodwill op de ba-lans zit, terwijl het eigen vermogen maar 16 miljard bedraagt!). Ook zonder uitzonderlijke elementen ging de bedrijfswinst 8,9 % lager. Lafarge wist in 2011 nochtans 250 miljoen te besparen en zijn schuldenlast met 2 miljard te verlichten (netto financiële schuld nog altijd meer dan 12 miljard!). Dit jaar wil de groep voor minstens 1 miljard desinvesteren, de kosten met 400 miljoen terugdringen en de investeringen beperken. Een nieuwe organisatie per land moet de productiviteit en de interne groei aanzwengelen. Voor 2012 rekent Lafarge op een stijging van de vraag naar cement met 1 à 4 %, op een toename van de verkochte volumes (groeilanden), op hogere verkoopprijzen en op minder sterk stijgende kosten. Wij verlagen ramingen van de winst per aandeel van 3,10 naar 2,12 EUR voor 2012 en van 3,80 naar 2,25 EUR voor 2013.

 

Koers op het moment van de analyse : 33,56 EUR

 

Lafarge is een Franse groep die wereldwijd een van de marktleiders is op het gebied van de productie en verkoop van bouwmaterialen (cement, beton & toeslagstoffen). De groep is aanwezig in 64 landen.


Deel dit artikel