Analyse
Interim: uitgelezen tradingaandelen? 6 jaar geleden - woensdag 4 april 2012

Loont het de moeite om nu aandelen van uitzendbureaus te kopen met het oog op het in 2013 verwachte winstherstel?

Hyperconjunctuurgevoelig

Als de economie begint te kwakkelen, zijn de uitzendkrachten de eersten die de laan uitgestuurd worden. Dat heeft zware gevolgen voor de uitzendkantoren. Toen de economie in Europa in 2009 met 4 % kromp en in de VS met 3 %, zagen Adecco, Randstad, Manpower, USG People … hun omzet (exclusief overnames) met 20 à 30 % terugvallen. En de gemiddelde winstdaling bedroeg ten minste het dubbele. Behalve de overcapaciteit in de agentschappen, speelde de relatieve kwetsbaarheid van de balansen hen parten. Door de aard van de activiteit (diensten) zitten er in de balans weinig tastbare activa, maar des te meer goodwill (14,6 EUR per aandeel bij Randstad, 21,5 CHF bij Adecco!) die als de zaken slecht gaan aanleiding kan geven tot belangrijke waardeverminderingen (impairment).

 

Structurele groei hapert

Sinds jaren volgen heel wat beleggers een buy-and-hold strategie ten aanzien van de aandelen uit de sector in de overtuiging dat uitzendarbeid op lange termijn geroepen was om te groeien. Ze baseerden zich daarbij op de groeiende behoefte aan flexibiliteit van de ondernemingen en op de evolutie van de wetgeving. Zo moet een Europese richtlijn uit 2008 die de lidstaten verplicht om ongegronde beperkingen op uitzendarbeid op te heffen in een aantal landen voor bepaalde sectoren nog geïmplementeerd worden. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat de penetratiegraad die in de jaren negentig fors toenam, momenteel ver onder de piek van 1999 (2 à 2,5 % van de loonmassa) ligt. Dat zou o.m. te wijten zijn aan de structurele daling in de meest ontwikkelde landen van de uitzendkantoorbanen als gevolg van de ontwikkeling van de technologie, de delokalisatie van de backoffice …

 

Interimaandelen zijn echte tradingaandelen die men enkele kwartalen in portefeuille houdt. Momenteel zijn de economische vooruitzichten niet denderend en we verwachten een daling van de winsten van de uitzendkantoren (exclusief uitzonderlijke resultaten). De omvang van het voor 2013 verhoopte herstel is gezien de besparingsmaatregelen die er in Europa waarschijnlijk nog zitten aan te komen, moeilijk in te schatten. Op basis van onze voorzichtige prognoses lijkt de sector ons niet te duur. Onze voorkeur gaat naar Randstad, maar het is nog te vroeg om te gokken.

 

Deel dit artikel