Analyse
Fortis weet u nog? 6 jaar geleden - dinsdag 24 april 2012

Drieënhalf jaar na de val van Fortis in oktober 2008 is nog steeds niet uitgeklaard wie er verantwoordelijk is voor de ondergang van de bankverzekeraar en hebben de aandeelhouders van destijds nog steeds geen eurocent schadevergoeding gezien.

Ageas gaar deze week op haar algemene vergadering de goedkeuring vragen om de verjaringstermijn van vijf jaar voor haar voormalige bestuurders op te heffen.

Ja, we weten het allemaal, gerechtelijke molens draaien tergend traag. Maar terwijl er in de Belgische onderzoeken en gerechtelijke procedures tot op heden weinig concreets uit de bus kwam, deelde de toezichthouder van onze noorderburen al tot twee maal toe een (weliswaar door Ageas betwiste) boete uit, één voor marktmanipulatie en laattijdige verspreiding van informatie en één voor foutieve informatie over de blootstelling aan de Amerikaanse subprimes. Daarnaast stelde een Nederlandse rechtbank in februari twee oud-topmannen van Fortis persoonlijk aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden bij de ondergang van het concern en oordeelde een Nederlandse rechter begin april dat er in de periode 2007-2008 bij Fortis wel degelijk sprake was van wanbeleid. Zowel de veroordeelde bestuurders als Ageas gingen in beroep.

Hoewel er ook in Nederland nog geen uitspraak is over een schadevergoeding voor de beleggers, blijft het in België (eindeloos?) wachten op het resultaat van het lopende strafonderzoek. De toezichthouder FSMA heeft vorige week (eindelijk !) aanwijzingen gevonden dat Fortis in 2008 de beleggers heeft misleid en het dossier doorgespeeld aan het parket. En nu er wat schot in de zaak lijkt te komen, dreigt het juridische non bis in idem-principe, dat zegt dat niemand twee keer voor dezelfde feiten kan veroordeeld worden, roet in het eten te gooien.

Intussen gaat Ageas op haar algemene vergadering de goedkeuring vragen om de verjaringstermijn van vijf jaar voor haar voormalige bestuurders op te heffen. Zo kunnen eventuele schadevergoedingen in de lopende rechtszaken verhaald worden op de bestuurders van Fortis in de periode 2007-2008. Een stap in de goede richting, maar of Ageas ook daadwerkelijk actie zal ondernemen tegen haar voormalige bestuurders …

 

Het ziet er naar uit dat het nog jaren kan duren voordat de aandeelhouders misschien uitzicht krijgen op een financiële tegemoetkoming. Wij houden uiteraard voor u de vinger aan de pols.

 

Deel dit artikel