Analyse
De dans van de kwartaalresultaten 6 jaar geleden - dinsdag 17 april 2012

Het startschot van het resultatenseizoen werd zoals steeds in de VS gegeven.

De kwartaalresultaten van aluminiumproducent Alcoa die dikwijls als graadmeter van de Amerikaanse economie beschouwd wordt, waren goed. Maar dat lijkt de analisten niet onmiddellijk optimistisch te stemmen. Ze laten hun prognoses voor het eerste kwartaal in ieder geval ongewijzigd en voorspellen een (beperkte) winstdaling voor de bedrijven die deel uitmaken van de S&P500. Daarmee komt een einde aan de sinds het einde van de crisis in 2009 ononderbroken reeks winststijgingen.

 

Of het om een trendommekeer of om een zuiver conjunctureel effect gaat, is moeilijk te zeggen? Vast staat dat de winstmarges van de (Amerikaanse) ondernemingen nog nooit zo hoog geweest zijn. Volgens ons hebben ze hun piek bereikt. De bedrijven kunnen hun kosten immers niet eindeloos samendrukken en ze krijgen het steeds moeilijker om een nieuwe stijging van de grondstoffenprijzen nog maar eens aan hun klanten door te rekenen. Bovendien riskeren de marges in de VS ook onder druk te komen door de vertraging van de Chinese economie en de mogelijke recessie in een aantal Europese landen. Forse winsthausses zitten er voor dit jaar dan ook niet in. Zo schatten wij de winstgroei van de Amerikaanse bedrijven op gemiddeld 6 % (vóór financiële en uitzonderlijke resultaten), wat minder is dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. In die omstandigheden leek de forse stijging van de beurzen in het eerste kwartaal (+12 % voor de S&P500 en +8 % voor de Dow Jones) wat overdreven. De laatste weken schijnen de beleggers overigens weer meer aan de duurzaamheid van het herstel te twijfelen.

 

De komende weken zullen tientallen bedrijven bekendmaken of ze in de eerste drie maanden van het jaar geld gewonnen hebben of verloren en hoeveel. Meer nog dan voor de naakte cijfers en voor het feit of ze al dan niet overeenkomen met onze verwachtingen zullen we aandacht hebben voor wat de bedrijven te vertellen hebben over elke wijziging van hun vooruitzichten op middellange en lange termijn. Het worden wellicht woelige tijden, waar wij u met onze adviezen veilig doorheen proberen te gidsen.

 

Deel dit artikel