Analyse
Energiemarkt in de VS op een keerpunt? 6 jaar geleden - woensdag 28 maart 2012

Hebben de VS met schaliegas een oplossing gevonden voor het probleem van de schaarser wordende petroleum en de groeiende energiebehoefte?

Stijgende energiebehoeften

Met de recente forse stijging van de petroleumprijzen zijn bepaalde technologieën en energiebronnen die vroeger omwille van de hoge kosten weinig gebruikt werden, opnieuw winstgevend geworden. Dat is onder meer het geval van schaliegas dat met name in de VS een steile opgang maakt. Schaliegas is een zogenaamd niet-conventioneel gas dat in de rots zelf gevangen zit, en niet in bellen verzameld zoals klassiek aardgas. Schaliegas is geen recente ontdekking, maar dat de winning ervan nu volop op gang komt, is geen toeval. Het stelt de VS in staat om hun afhankelijkheid van buitenlands petroleum te verminderen en om de concurrentiepositie van de Amerikaanse bedrijven te verbeteren (lagere energiefactuur) en de industrie aan te zwengelen.
In 10 jaar tijd is de productie van schaliegas in de VS dankzij nieuwe extractiemethodes van 8 tot 96 miljoen ton gegaan, goed voor 23 % van de totale Amerikaanse aardgasproductie De Amerikaanse reserves worden op 17 miljard ton of ongeveer 10 % van de wereldreserves geschat.

 

Prijs moet vroeg of laat stijgen

Te veel aanbod in verhouding tot de vraag haalde de gasprijzen onderuit. Terwijl 1 MMBTU (maateenheid voor beursnotering; komt overeen met 28 m³) in 2008 nog 13,5 USD kostte, is dat nu 2,30 USD. Volgens ons is een stijging over enkele jaren onvermijdelijk. Enerzijds zal het aanbod verminderen omdat de inkomsten bij het huidige prijsniveau amper volstaan om de kostprijs te dekken. Enkele groepen hebben hun productieritme overigens al verlaagd. Anderzijds zal de vraag toenemen naarmate de exportcontracten toenemen.
Intussen zorgen de lage gasprijzen ervoor dat de energiefactuur van de industriële ondernemingen die op Amerikaanse bodem gevestigd zijn lager uitvalt dan die van hun Europese en Aziatische concurrenten. Zo raamt Solvay de besparingen op 300 miljoen euro en General Electric verwacht dat de impact op de Amerikaanse industrie erg positief zal zijn.

 

Niet te verwaarlozen risico’s

Voor het ogenblik hebben we nog te weinig afstand om de technieken die gebruikt worden om schaliegas te winnen (hydraulisch breken of “fracking”, horizontale fragmentatie) te beoordelen. Daardoor heerst er heel wat onzekerheid over de gevolgen die de boorputten kunnen hebben op het milieu (waterverontreiniging …) en op de volksgezondheid (luchtverontreiniging, kanker …). Dat maakt het moeilijk om in geval van een proces de gevolgen in te schatten, wat voor petroleum wel mogelijk is.
Er zijn ook risico’s op reglementair vlak. Een moratorium of een verbod zoals in enkele Europese landen, kan de toekomst van de schaliegasindustrie op de helling zetten. Volgens ons is dit risico gezien de Amerikaanse politiek terzake eerder beperkt.

 

Onze adviezen

Oliegroepen zoals Exxon Mobil, Chevron of Total beginnen in schaliegas te investeren. Een kans om met een beperkt risico een graantje mee te pikken van het potentieel.
Niet elk bedrijf dat gespecialiseerd is in schaliegas is een interessante belegging. Bedrijven met een te hoge schuldenlast, met maar enkele boorputten, met een te grillige winstevolutie en waarvan het aandeel niet ondergewaardeerd is, geraakten niet door onze selectie.

 

Het Canadese Encana doorstond de proef wel glansrijk. Pik een graantje mee van deze boomende markt via dit aandeel, dat deze week zijn intrede doet in onze selectie.

 

Deel dit artikel