Analyse
Enel schroeft dividendbeleid terug 6 jaar geleden - dinsdag 13 maart 2012

Het resultaat 2011 beantwoordt aan onze verwachtingen.

De winstverwachtingen voor 2012 verrassen ons evenmin, maar de wijziging van het dividendbeleid is een tegenvaller. We verlagen onze prognoses maar het aandeel blijft goedkoop.
KOPEN.

 

De bedrijfswinst voor 2011 klokte af op 1,88 EUR per aandeel en de nettowinst op 0,44 EUR. In november 2011 werd een voorschotdividend van 0,1 EUR bruto uitbetaald, en samen met het slotdividend van 0,16 EUR brengt dat het totale dividend op 0,26 EUR bruto, een niveau dat beantwoordt aan onze verwachtingen. Voor 2012 mikt de groep op een bedrijfswinst van 1,75 EUR per aandeel, wat dicht in de buurt ligt van onze raming (1,79 EUR). Wat evenwel ontgoochelt, is de wijziging van het dividendbeleid: de distributiegraad van 60 % daalt naar "tenminste 40 %". Amper een paar weken terug sprak de groep nochtans geruststellende taal over haar dividendbeleid. Uit voorzichtigheid waren wij in onze ramingen al uitgegaan van een distributiegraad van 50 %, maar nu moeten we onze prognoses dus opnieuw bijstellen. Als we ook rekening houden met de schuldafbouw, mikken we zowel voor 2012 en 2013 op een nettowinst per aandeel van 0,35 EUR bruto en een dividend van 0,15 EUR (rendement van ±5 % bruto). Niettemin blijft het aandeel goedkoop en interessant voor de lange termijn.

 

Koers op het moment van de analyse: 2,834 EUR

 

Enel is het grootste Italiaanse elektriciteitsbedrijf, actief in Europa, Oost-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en de tweede grootste gasdistributeur van Italië. De groep is overigens ook zeer actief in duurzame energie.

 

Deel dit artikel