Analyse
Herstructurering, een buitenkans? 6 jaar geleden - donderdag 9 februari 2012

Een aandeel kopen als gok op het welslagen van een herstructurering?

Voor ondernemingen die zich voortdurend aan een veranderende omgeving moeten aanpassen horen herstructureringen en hun soms zware sociale kostprijs er gewoon bij. Maar door de crisis hebben er de laatste tijd heel wat naar een noodplan moeten grijpen om de plotselinge daling van hun inkomsten het hoofd te bieden. Denk maar aan Bekaert.

De exacte prijs van een herstructurering berekenen is niet gemakkelijk, maar we zien wel dat ze een onderneming dikwijls opnieuw op de weg naar rentabiliteit en groei kan zetten. We denken bijvoorbeeld aan Rio Tinto dat in 2008 bijna onder het gewicht van zijn schuldenlast bezweek en op de rand van een faillissement stond. De groep besloot o.m. om een aantal activa te verkopen en had daarbij het geluk dat de metaalprijzen in de lift zaten. Vandaag kan de groep met recordwinsten uitpakken. Ook Valeo kwam dankzij de in 2010 doorgevoerde herstructurering sterker uit de crisis.

Maar die mooie successen mogen ons de risico’s van dergelijke operaties niet doen vergeten (gedemotiveerde werknemers, verlies van een voor de groei essentiële activiteit, marges die krimpen door de herstructureringskosten …) want soms is het middel erger dan de kwaal. Bij Philips bijvoorbeeld blijven de marges krimpen ondanks de ontelbare herstructureringen die de operationele kosten (personeel) flink deden dalen. Die telkens terugkerende herstructureringskosten bedreigen de groep zelfs in haar voortbestaan. Een herstructurering moet dan ook altijd gepaard gaan met een duurzame groeistrategie. Zo dacht de Amerikaanse fotoreus Eastman Kodak dat het volstond om de kosten terug te dringen om de aandeelhouders terug te lokken. De groep vergat een duidelijke langetermijnstrategie uit te werken en heeft intussen een gerechtelijk akkoord moeten aanvragen.

Een aandeel kopen als gok op het welslagen van een herstructurering is te riskant. Er moet eerst nagegaan worden of het plan coherent is, wat de doelstellingen zijn, of het management zijn sporen al verdiend heeft. Want als de operatie mislukt, is een faillissement dikwijls niet veraf.

 

Deel dit artikel