Analyse
Hanzevast: afwikkeling ingezet 6 jaar geleden - dinsdag 14 februari 2012

De levenslijn van het scheepscertificaat Hanzevast CS is wat verlengd. Het krijgt een jaar uitstel tot betaling van zijn bankier Rabobank maar moet wel één van zijn twee schepen verkopen.

Rabobank gooit levenslijn

Het scheepscertificaat Hanzevast Carlsbrooke Shipping, genoteerd op de beurs van Brussel, beschikt opnieuw over wat ademruimte. Het zag er immers steeds meer naar uit dat het niet meer aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Rabobank heeft het certificaat nu tot en met 28 februari 2013 uitstel van terugbetaling gegeven. Ter herinnering: Rabobank had bij de start van het certificaat in 2008 een hypothecaire lening ter waarde van 10,5 miljoen euro ter beschikking gesteld om twee schepen aan te kopen (de verkoop van scheepscertificaten bracht een kleine extra 7 miljoen EUR in het laatje).

 

De voorwaarde die de bank aan Hanzevast oplegt, is dat alles in het werk moet worden gesteld om één van de twee schepen te verkopen tegen minimum 5,6 miljoen EUR. De opbrengst van de verkoop zal bijna uitsluitend dienen om de nog uitstaande schuld tegenover Rabobank, goed voor 9,9 miljoen EUR terug te betalen. Toch is nog niet alles in kannen en kruiken. De houders moeten op 22 februari op een buitengewone algemene vergadering nog instemmen met de verkoop van één schip tegen de vooropgestelde minimumprijs.

 

Nauwelijks nog iets over

De verkoop van het schip moet wel gebeuren op een moment dat de markt met overcapaciteit kampt en de vrachttarieven op een vrij laag niveau liggen. Het zal met andere woorden geen sinecure worden om de minimumprijs te bedingen. Echt gunstig zou een verkoop tegen de vastgestelde minimumprijs evenwel niet zijn. In 2008 legde het certificaat nog 16,5 miljoen euro voor zijn twee identieke schepen op tafel. Een flinke minwaarde ligt in het verschiet en die zal volledig gedragen worden door… de certificaathouder.

 

Veel zal er voor de certificaathouder dus niet meer overblijven. De waarde van de twee boten vandaag ligt slechts een fractie boven de totale schuld aan Rabobank. De huidige koers van het scheepscertificaat van 97 EUR lijkt dit trouwens al aan te geven (de inschrijvingsprijs bedroeg 1000 EUR). Indien u nog met stukken zou opgezadeld zitten, zit er niets anders op dan deze te verkopen tegen de huidige bodemkoersen. Veel hoop op beterschap moet niet worden gekoesterd.

 

Deel dit artikel