Analyse
Bois Sauvage: kapitaalvermindering 6 jaar geleden - donderdag 9 februari 2012

De holding bereidt een tweede kapitaalvermindering voor op twee jaar. Tegen eind juli zou het geld worden overgemaakt aan de aandeelhouders.

Nummer twee

De holding Bois Sauvage gaat een kapitaalvermindering van 25 euro per aandeel doorvoeren als de aandeelhouders op 25 april 2012 daarvoor hun toestemming geven. De betaling zou dan tegen eind juli 2012 moeten gebeuren. Indien de aandeelhouders hun ja-woord geven is dit de tweede kapitaalvermindering in twee jaar. Midden 2011 verminderde de groep al eens haar kapitaal met 25 euro per aandeel. Holding Bois Sauvage verkocht de voorbije jaren enkele grote participaties en ziet niet meteen opportuniteiten op de markt. In plaats van zich te storten in onzekere beleggingen verkiest het zijn overtollige kapitaal uit te keren aan zijn aandeelhouders. Het gaat wel zijn programma van inkoop van eigen aandelen tijdelijk opschorten.
Het moet ook gezegd dat een kapitaalvermindering een uitstekende manier is om middelen op een fiscaal gunstige manier uit het bedrijf te halen. In tegenstelling tot een dividend, die onderworpen is aan een roerende voorheffing (25 %), wordt de uitkering van een kapitaalvermindering niet belast. De aandeelhouder krijgt dus het volledige bedrag uitbetaald.

 

Tijdrovend

U kunt zich afvragen waarom er tussen de recente beslissing van de raad van bestuur en de effectieve uitbetaling van het dividend zoveel tijd overgaat, bijna een half jaar. Ten eerste zal de buitengewone algemene vergadering voor de stemming van de kapitaalvermindering samenvallen met de gewone algemene vergadering en die vindt pas plaats op 25 april. Tijdens die vergadering moet trouwens 50 % van de aandelen aanwezig zijn anders moet een tweede worden georganiseerd en kan de vertraging nog oplopen. Eenmaal de ingreep goedgekeurd moet de akte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en verschijnt het besluit in het Belgisch Staatsblad. Ten slotte kunnen bestaande schuldeisers binnen de twee maanden na publicatie in het Staatsblad indien nodig bijkomende zekerheden eisen voor de terugbetaling van de schulden. Pas daarna kan tot de effectieve terugbetaling van kapitaal worden overgegaan.

 

Niet interessant

Bois Sauvage is een holding met enkele vrij uiteenlopende participaties zoals de private bankier Berenberg Bank (17,4 % van de intrinsieke waarde), pralineproducent Neuhaus (38,2 %) en beursgenoteerde bedrijven zoals Umicore (12,6 %), Recticel (7,8 %) en Cofinimmo (5,9 %). Daarenboven bestaat 21 % van de intrinsieke waarde van de groep uit vastgoed. De discount van de holding is de voorbije jaren verschillende keren opgelopen tot 50 %, ja zelfs 60 %. Vandaag is de decote fors teruggevallen en schommelt die rond de 30 à 35 % terwijl het historisch gemiddelde 35 % bedraagt. We verwachten niet dat die discount verder zal afnemen. Bovendien rekenen we niet op een forse stijging van de waarde van de participaties. Door dit gebrek aan opwaarts potentieel, zijn we geen koper.

Deel dit artikel