Analyse
Beurzen goed van start in 2012 6 jaar geleden - vrijdag 3 februari 2012

Nadat 2011 getekend werd door de schuldencrisis en door een bijzonder grote risicoaversie, trok er in januari toch een golf van optimisme over de beurzen. Het resultaat was een winst van 5,9 % voor beleggers in euro.

Enerzijds kwamen er geruststellende macro-economische berichten vanuit de VS (industriële activiteit, tewerkstelling, consumptie ...) en lijkt het onwaarschijnlijk dat 's werelds grootste economie opnieuw in een recessie zou belanden. Daarnaast overtroffen de bedrijfsresultaten voor het 4de kwartaal 2011 in 6 op de 10 gevallen de verwachtingen en werden de recentste politieke initiatieven in Europa eindelijk positief onthaald op de beurzen. Vooral de Europese financiële sector (+10,1 % in januari) spon garen bij de inspanningen van de ECB om de druk op de rentevoeten op overheidsschuldpapier te verzachten. In tegenstelling tot wat veel strategische analisten dachten (die de voorkeur bleven geven aan defensieve sectoren zoals telecom, farma, utilities...), waren het de meer cyclische sectoren (auto, bouw, staal en non-ferro ...) die het meeste winst boekten. Globaal genomen blijven we de financiële sector mijden, want die blijft met 3 grote uitdagingen kampen (opvoeren eigen vermogen, herdefiniëren businessmodellen en terugbetalen overheidssteun) die de ogenschijnlijk lage waarderingen toch in een ander perspectief plaatsen. Voorzichtigheid blijft geboden. Niet alleen heerst er in Europa een sfeer van "bezuinigen tot elke prijs", waardoor de economie in een vicieuze cirkel dreigt te belanden, ook de vele winstwaarschuwingen zijn een teken aan de wand: o.a. bij Philips (-5,1 %), Procter & Gamble (-5,5 %), Tesco (-20,8 %). Toch raden we u aan om mondjesmaat conjunctuurgevoelige waarden die te zwaar werden afgestraft opnieuw in portefeuille te stoppen. We denken o.m. aan ArcelorMittal (-8,9 %) en Nyrstar (+17 %).

 

Parallel met de gedaalde risicoaversie konden de groeilanden (+11 % gemiddeld) in januari 60 % van hun verliezen uit 2011 goedmaken. Ze slaagden er dus in om opnieuw kapitaal aan te trekken, temeer omdat de inflatiedruk beter onder controle lijkt, wat uitzicht geeft op een flexibeler monetair beleid, en dat is dan weer gunstig voor de beurzen. Onze voorkeur gaat uit naar Chinese aandelen, maar ook aandelen uit India, Rusland en Brazilië zijn interessant vanuit een langetermijnperspectief.

 

De winstniveaus per aandeel zullen voor 2011 in de buurt liggen van die uit 2007 en de meeste bedrijven zijn solider en rendabeler dan ooit. De relatief lage obligatierente in verhouding tot de dividendrendementen pleit vandaag in het voordeel van aandelen. In de loop van 2011 hebben we trouwens het aandelengewicht in onze neutrale portefeuille op 10 jaar al geleidelijk opgevoerd (zie "onze strategie"). In 2011 leed die portefeuille een verlies van 2,4 % en kon ze de schade relatief beperken, de voorbije maand bood ze een rendement van +4,4 %.

 

De wereldbeurzen in een oogopslag (31/01/12)


Beurs van (1)
             Evolutie (%) op (2)

P/E (2)
1 maand
1 jaar
5 jaar
Europa
5.8
-7.6
-4.2
10.4
Eurozone
6.0
-12.9
-6.6
10.2
België
1.5
-9.6
-8.6
14.4
Nederland
3.9
-13.5
-6.4
9.4
Duitsland
9.8
-7.3
-1.7
10.1
Frankrijk
5.7
-12.3
-5.4
10.3
Groot-Brittannië
4.1
0.9
-2.7
9.9
Zwitserland
2.0
1.1
0.7
12.3
Italië
6.3
-19.6
-11.9
9.4
Spanje
0.5
-14.4
-8.1
9.2
Portugal
-1.4
-24.4
-10.1
11.9
VS
4.2
8.5
0.7
11.8
Canada
5.0
-1.7
5.2
14.3
Australië
8.5
4.2
5.3
12.8
Japan
3.3
-3.3
-4.9
14.2
Brazilië
13.2
0.7
12.1
11.5
Oost-Europa
13.7
-11.6
-3.8
7.5
India
20.4
-10.3
2.1
17.3
Hong-Kong
7.1
-5.6
2.4
10.0

(1) Returnindexen Datastream, (2) in euro op jaarbasis;
(3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

 

De sectoren in een oogopslag (31/01/12)

Sectoren (wereldindex) (1)
             Evolutie (%) op (2)
P/E (3)
1 maand
1 jaar
5 jaar
Financiële sector
8.8
-8.6
-8.2
10.5
Consumptiegoederen
3.7
9.3
4.7
14.7
Voeding en Drank
1.0
14.5
8.8
17.3
Distributie
2.6
11.3
3.5
16.5
Gezondheid & Farma
1.8
15.5
2.8
17.0
Olie en Gas
5.2
2.2
4.1
10.2
Nutsbedrijven
1.0
-5.8
-2.1
13.7
Chemie
8.7
-1.0
8.8
12.9
Autosector
11.3
-2.9
0.0
8.6
Staal, Non-ferro, Mijnen
13.4
-13.1
3.3
11.7
Bouw
9.1
-5.4
-4.2
13.9
Vastgoed
8.1
0.6
-5.9
10.2
Div. Industr. & Diensten
7.8
-1.6
1.6
13.2
Media
4.3
3.8
-2.2
15.6
Reizen & Vrije Tijd
5.6
6.3
-0.8
17.2
Telecomoperatoren
0.0
5.5
1.7
13.9
Spitstechnologie
7.2
3.3
2.8
15.0

(1) Returnindexen Datastream; (2) in euro op jaarbasis;
(3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

Deel dit artikel