Analyse
Beursoperatoren: nieuwe opdoffer voor fusiedynamiek 6 jaar geleden - woensdag 1 februari 2012

Zoals verwacht, gaf de Europese Commissie geen groen licht aan een fusie tussen NYSE Euronext en Deutsche Börse. De reden daarvoor is de vrees voor een te dominante positie op de Europese derivatenmarkt.

 

Na de eerder al mislukte toenaderingspogingen tussen de beursoperatoren van Singapore en Australië, en die van Toronto en Londen, incasseert de sector dus een nieuwe tegenvaller. Een gemeenschappelijk punt bij al deze tegenvallers is de angst van de diverse landen om een deel van de controle te verliezen op "hun" beursoperatoren, die van strategisch belang geacht worden voor de ontwikkeling van de eigen economie. Noch de controle-autoriteiten, noch de politici zijn overtuigd van de wenselijkheid om spelers op wereldschaal te creëren.

 

Momenteel vinden er dan ook enkel geslaagde toenaderingen plaats op nationaal niveau, onder meer in Azië (Japan) en Zuid-Amerika. In de westerse economieën overheerst een afwachtende houding bij de beursoperatoren. Nasdaq OMX gaf te kennen zijn liquiditeiten te willen gebruiken voor de terugkoop van eigen aandelen en onderzoekt ook de mogelijkheid om voor het eerst een dividend te gaan uitkeren. Nog volgens het management zal de groei trouwens hoofdzakelijk intern verlopen of via kleinere overnames.

 

Na de mislukte fusiepoging met Deutsche Börse zien we NYSE Euronext nog niet te snel op jacht gaan naar een andere operator. Door die mislukking loopt BME weer iets meer in de radar van andere beursoperatoren die er wel iets voor voelen om de hand te leggen op deze solide en erg rendabele groep. Het management van de Spaanse operator heeft de deur naar een eventuele overname ook altijd op een kier gelaten. Qua complementariteit van de activiteiten zou een overname door Deutsche Börse alvast niet onzinnig zijn.

 

Veeleer anekdotisch is de huidige strijd tussen NYSE Euronext en Nasdaq OMX om Facebook binnen te halen op de eigen beurs. De beursgang van de sociale netwerksite wordt wellicht de meest gemediatiseerde sinds die van Google in augustus 2004. De impact op de resultaten van een van beide operatoren zal hoe dan ook verwaarloosbaar zijn, het is meer een kwestie van imago en populariteit.

 

Onze adviezen

 

  • Nasdaq OMX noteert momenteel tegen 25 USD en het aandeel vertoont geen décote die een eventuele aankoop rechtvaardigt. De mogelijke bekendmaking van de uitkering van een dividend de komende maanden ondersteunt de koers. De resultaten voor het vierde kwartaal werden bekendgemaakt op 1 februari en beantwoorden aan onze verwachtingen.
  • BME (21 EUR) is een eventuele overnameprooi maar we verwachten geen operaties op korte termijn. De geruchten rond de Spaanse operator hebben de koers de voorbije maanden wel ondersteund. Met een bruto dividendrendement van zowat 7,5 % en een risicoarm profiel is het aandeel interessant voor beleggers die op zoek zijn naar aandelen die een gul dividend bieden.
  • Deutsche Börse en Nyse Euronext zijn correct gewaardeerd. Niet kopen.

Deel dit artikel