Analyse
Zwaar investeren = zwakke beursprestaties? 6 jaar geleden - donderdag 26 januari 2012

Volgens recente studies zouden bedrijven die het meest investeren de zwakste beursprestaties neerzetten. Wat moeten we hiervan denken?

Vaststelling

Klopt het dat een bedrijf dat meer dan gemiddeld in zijn groei investeert, de aandeelhouders daarmee geen dienst bewijst? We zouden denken van niet. Hoe kan men nu een bedrijf verwijten dat het zich ontwikkelt om zijn voortbestaan te garanderen en zijn verplichtingen tegenover overheid, personeelsleden, klanten, leveranciers, en aandeelhouders na te komen?

 

Nochtans toont een studie uit 2009 die zich baseert op de periode 1968-2007 aan dat Amerikaanse bedrijven die tijdens één bepaald jaar hun activa het sterkst zagen toenemen het jaar daarna de aandeelhouder gemiddeld 22 % minder opleverden dan deze die het minst investeerden (een rendement van 4 % tegenover 26 %, exclusief transactiekosten).

 

Een andere studie van februari 2011 gevoerd in 40 landen en gebaseerd op 25 jaar gaat in dezelfde richting maar is minder uitgesproken omdat de studie niet is gefocust op Amerikaanse bedrijven en hun excessen. Het jaarlijks verschil bedraagt 3,2 % in de industriële landen en verdwijnt bijna volledig in de ontluikende markten.

 

Waarom?

De verschillen opmeten is één ding, er conclusies uit trekken is een ander. Vooral als men wat dieper graaft, kan men aanzienlijke verschillen vaststellen per land en per periode.

 

Een mogelijke verklaring zijn overinvesteringen. Bedrijven die geconfronteerd worden met een vertraging, doen er alles aan om de machine terug op gang te krijgen. En als hun markt verzadigd is, daalt het rendement op de investeringen.

 

Het ego van de bedrijfsleiders kan ook een rol spelen, net als de rivaliteit tussen managers. Grootheidswaanzin is dikwijls het gevolg hiervan.

 

Bedrijven die zware investeringen doorvoeren profiteren van media-aandacht. Opgezweepte aandeelhouders duwen de aandelen hoger totdat ze te duur worden. Later volgt dan de ontnuchtering.

 

Niet overal

Dit fenomeen is niet terug te vinden bij innovatieve bedrijven: gezien ze hun markten regelmatig heruitvinden, blijven hun investeringen rendabel.

 

De opkomende landen hebben er minder mee te kampen omdat hun markten minder ontwikkeld zijn.

 

Selectie?

Volstaat het dan om aandelen van bedrijven te kopen die weinig investeren? Zeker niet!

 

Vooreerst omdat resultaten die steunen op bevindingen uit het verleden niet noodzakelijk kunnen worden overgezet naar de toekomst. Eenmaal beleggers ermee rekening beginnen houden, passen ze hun gedragingen aan. Elke anomalie die immers op de beurs wordt ontdekt, verdwijnt als sneeuw voor de zon.

 

Om nu de conclusie te trekken dat een goed geleid bedrijf weinig moet investeren in zijn toekomst, is duidelijk fout. Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die investeringen hebben uitgesteld en daar nu de negatieve gevolgen van dragen. Een mooi voorbeeld is de Amerikaanse groep Eastman Kodak. Ze heeft geaarzeld om in digitale fotografie te investeren waardoor haar concurrenten de groep hebben overrompeld en ze nu, nadat ze eerst haar aandeelhouders heeft geruïneerd, op de rand van het faillissement staat.

 

Hoe het kaf van het koren scheiden?

– Een redelijke investeringspolitiek is er één die de bedrijfsactiva niet al te bruusk doet bewegen (bekijk de balansen van de laatste jaren).
– De investeringen zijn correct als ze gelijke tred houden of lichtjes hoger liggen (gemiddelde over verschillende jaren) dan de slijtage van de installaties (afschrijvingen). Zo worden overinvesteringen en de daling van de rendabiliteit vermeden net als te weinig investeringen en een te sterke daling van de activiteiten.
– Een investering wordt gevaarlijk als men ervoor te veel schulden moet opbouwen en het financiële evenwicht van het bedrijf in het gedrang brengt.

 

Leve het dividend

Elk geval is verschillend maar alles over de keeper beschouwd is het beter te opteren voor ondernemingen dat een voorzichtige investeringspolitiek voeren dan voor bedrijven die op een korte tijd te sterk groeien en gevreesd kan worden voor een daling van de winstgevendheid.

 

Voor de aandeelhouders is een dividend, zelfs al wordt die belast, geld dat door het bedrijf niet zal worden gebruikt om zich in gevaarlijke avonturen te wagen en dat hem toekomt voor de risico’s die hij heeft genomen.

Deel dit artikel