Analyse
Nieuwe wetgeving algemene vergadering 6 jaar geleden - dinsdag 10 januari 2012

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe wet rond de rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen in België in voege getreden. De aandeelhouder krijgt iets meer rechten en over enkele punten is meer duidelijkheid geschapen.

Meer rechten

De nieuwe wet is eigenlijk grotendeels een omzetting van een Europese richtlijn en heeft als doelstelling de deelname aan een algemene vergadering te vergemakkelijken. Ze geeft de aandeelhouder daarvoor enkele extra rechten. We zetten de belangrijkste elementen op een rijtje.

 

Aanwezigheid

De termijn om een algemene vergadering bijeen te roepen is uitgebreid van 24 naar 30 dagen. De aandeelhouder moet daarnaast ten laatste 14 dagen voor de vergadering plaatsvindt een bewijsstuk bij zijn financiële tussenpersoon (of bij het bedrijf zelf indien aandelen op naam) verkrijgen zodat hij kan aantonen aandeelhouder te zijn. Ten slotte moet de aandeelhouder ten laatste 6 dagen voor de vergadering aangeven dat hij effectief zal deelnemen. De aandelen hoeven dus niet meer zoals voorheen geblokkeerd te worden. En het is vandaag dus perfect mogelijk dat een belegger een bewijsstuk van aandeelhoudersschap bekomt, enkele dagen later zijn stukken verkoopt en uiteindelijk toch deelneemt aan de algemene vergadering.

 

Elektronisch

Aandeelhouders krijgen de mogelijkheid om op afstand, via een elektronisch communicatiemiddel, aan een algemene vergadering deel te nemen. Dit moet wel in de statuten van het bedrijf worden opgenomen. Een algemene vergadering die uitsluitend via elektronische verloopt is niet toegestaan. Bedrijven zijn met andere woorden verplicht een ‘fysieke’ algemene vergadering te houden. De aandeelhouders kunnen daarenboven vanaf nu stemmen op afstand via brief of elektronische weg via het door het bedrijf geleverd document voordat de vergadering heeft plaatsgevonden. Dit is niet verplicht en moet eerst in de statuten worden opgenomen.

 

Agenda

Aandeelhouders, die alleen of samen, meer dan 3 % van het kapitaal bezitten, kunnen ten laatste 22 dagen voor de algemene vergadering, punten op de agenda plaatsen en vragen dat hierover wordt gestemd. Deze aandeelhouders krijgen met andere woorden een extra drukkingsmiddel.

 

De bestuurders van het bedrijf zijn tevens verplicht om op de vragen te antwoorden die aandeelhouders stellen. Deze kunnen mondeling gesteld worden tijdens de algemene vergadering ofwel schriftelijk, op voorwaarde dat ze tenminste 6 dagen voor de algemene vergadering bij het bedrijf worden binnengebracht.

 

Deelnemen!

De nieuwe wet maakt het voor aandeelhouders makkelijker om deel te nemen aan een algemene vergadering. Deze stappen juichen we duidelijk toe. We roepen dan ook op om zoveel als mogelijk deel te nemen aan dergelijke vergaderingen zodat u niet alleen de bedrijven waarin u belegt beter leert kennen maar ook waar nodig kunt participeren en uw rechten laten gelden.

 

Deel dit artikel