Analyse
Het dividend onder de loep 6 jaar geleden - vrijdag 6 januari 2012

Veel aandelenbeleggers zijn tuk op een hoog dividend. Nochtans is het dividend geen echte opbrengst... Het is wel een belangrijk signaal en we houden er dan ook rekening mee

Geen echte opbrengst...

In tegenstelling tot wat velen denken, is het dividend voor aandeelhouders niet echt een opbrengst maar veeleer een teruggave. Het dividend gaat immers van de winst en/of het eigen vermogen af, en die zijn al eigendom van de aandeelhouders.

 

Dat is ook de reden waarom de verarming die een bedrijf ondergaat als het een dividend uitbetaalt, leidt tot een koersdaling van het aandeel op de beurs. Wat de aandeelhouder wint aan dividend, verliest hij op de koers van zijn aandeel. Globaal genomen wordt hij m.a.w. niet rijker van het dividend.

 

...wel belangrijke factor

Eerst en vooral moeten beleggers die de prestaties van hun beleggingen evalueren dus wel degelijk rekening houden met het dividend. Wie merkt dat de koers van zijn aandeel bijvoorbeeld gedaald is of onvoldoende gestegen, vergeet misschien dat hij intussen dividenden heeft opgestreken.

 

Als we kijken naar onze Belgische beursindex Bel20, dan zien we dat die sinds nieuwjaar 2006 zowat 38 % heeft verloren. Houden we ook rekening met de dividenden die werden uitbetaald over die periode, dan bedraagt het verlies maar 19 %. In het VK, waar veel bedrijven een gul dividendbeleid hebben, is het verschil nog groter: sinds 01/01/06 verloor de FTSE 100 zowat 2 %, maar als we rekening houden met de dividenden is het rendement 22 %, ruimschoots positief dus.

 

Positief signaal

Hoewel een dividend de aandeelhouder niet rijker maakt, is het wel in diverse opzichten een positief signaal.

 

Ten eerste omdat een bedrijf maar een (gul) dividend uitkeert, als het er vertrouwen in heeft dat het daarnaast over voldoende liquide middelen beschikt om zijn ontwikkeling voort te zetten. Via het dividend laat het bedrijf zijn aandeelhouders dus weten vertrouwen te hebben in de eigen vooruitzichten.
Ten tweede verhindert het uitbetalen van een dividend dat er te veel cash wordt opgepot en voorkomt het op die manier ondoordachte uitgaven (te dure acquisities, overinvestering).

 

Hoe krachtiger het signaal (hoe hoger het dividend), hoe groter de positieve invloed zal zijn op de beurskoers.

 

Aandeelhoudersbinding

Een regelmatig dividend verhoogt de trouw van de aandeelhouders (beleggers hebben de neiging aandelen te houden waarvoor ze een dividend verwachten) en een stabiel aandeelhouderschap vermindert de volatiliteit en het risico van een aandeel.

 

Hoop op degelijk rendement

Uit financiële literatuur en statistieken blijkt dat aandelen die een mooi dividendrendement bieden (dividend gedeeld door de koers) gemiddeld een hoger beursrendement laten optekenen dan bedrijven die geen dividend of een laag dividend uitkeren.

 

Niet alleenzaligmakend

Het dividend is dus een krachtig signaal, maar er zijn ook een paar kanttekeningen.

 

Zo is het dividend nooit automatisch verworven. Het moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die kunnen beslissen om het te wijzigen of op te schorten, bijvoorbeeld wanneer de onderneming het moeilijk heeft om voldoende winst te genereren of voldoende financiering te vinden (bijv. bij een credit crunch).

 

Bij de Spaanse telecomoperator Telefónica werd recentelijk een beslissing in die zin genomen, wat de deur kan openzetten voor andere operatoren om hetzelfde te doen en wat ons ertoe heeft aangezet onze dividendverwachting en ons advies voor het aandeel Deutsche Telekom bij te stellen. Zelfs als een bedrijf een gul dividend uitkeert, moet u zich als belegger dus nog altijd de vraag stellen of dat op termijn houdbaar is.

 

Dividend ≠ koopwaardig

De bekendmaking van een dividend mag niet automatisch een signaal zijn om een aandeel te kopen. Zo maakte het Franse Club Med, dat opnieuw winstgevend is, onlangs bekend dat het overweegt om opnieuw een dividend te gaan uitkeren, maar het aandeel blijft duur en de zichtbaarheid op de activiteiten slecht (afblijven dus).

 

Hieronder een selectie van bedrijven waarvan we het aandeel wel goedkoop vinden en die al geruime tijd bewijzen dat ze dat kunnen combineren met een mooi dividendrendement.
National Grid, GDF Suez, Bolsas y Mercados Esp., Deutsche Post, Gimv.

 

Als belegger moet u het dividend dus met de nodige omzichtigheid benaderen, maar het is een factor waar wij hoe dan ook rekening mee houden bij onze adviezen. Aandelen die een gul en regelmatig dividend bieden, hebben vaak een goedehuisvaderprofiel en leunen vanuit die optiek dicht aan bij onze filosofie.

 

Deel dit artikel