Analyse
Europese autosector 6 jaar geleden - vrijdag 13 januari 2012

Hoewel de autoconstructeurs in 2011 goede zaken deden, hebben de beleggers weinig vreugde beleefd aan de sector die 14 % achteruitboerde. Wordt 2012 echt zo slecht als de markt verwacht?

Stormwaarschuwing

Zowat alle waarnemers zijn het erover eens dat 2012 bij ontstentenis van overheidssteun en gezien de dalende koopkracht van de gezinnen en de hoge petroleumprijzen voor de Europese autosector zeer moeilijk wordt. De autoverkoop zou dit jaar met zowat 3 à 5 % dalen. Dat wordt dan het vijfde jaar op rij dat de markt inkrimpt. In de zuidelijke landen (Spanje, Italië) waar de gezinnen hard zullen getroffen worden door de bezuinigingsmaatregelen, zou de autoverkoop tot een nooit gezien dieptepunt zakken. In Frankrijk waar de schade in 2011 beperkt bleef dankzij het progressief karakter de uitdoving van de schrootpremie en de door de constructeurs toegekende kortingen, is de markt bijzonder kwetsbaar. De meer noordelijke markten, Duitsland op kop, zouden blijven groeien. Maar als de schuldencrisis niet bedaart en er nog meer besparingsmaatregelen opgelegd worden, dan kan de krimp ook in de noordelijke landen toeslaan. Als dat gebeurt, wat we weinig waarschijnlijk achten, kan de autoverkoop in de EU dit jaar 8 % slinken.

 

Wie zal er het meest afzien?

De groepen die zich hoofdzakelijk op de Europese markt richten zoals Peugeot (60 % van de omzet), Renault (63 %) en Fiat (60 %, Chrysler niet meegerekend) zullen de grootste slachtoffers zijn. Het feit dat ze erg afhankelijk zijn van hun thuismarkt maakt hen nog kwetsbaarder. Zo zullen Peugeot en Renault niet alleen hun omzet zien dalen, maar ook moeite hebben om hun marges op peil te houden. De productiekosten in hun fabrieken liggen immers hoger dan in die van hun Aziatische concurrenten, ze zijn actief in de lagere, weinig rendabele marktsegmenten en hun imago is niet sterk genoeg om hoge prijzen af te dwingen. En deze keer zullen ze de storm moeten doorstaan zonder overheidshulp.

 

Wie ontsnapt eraan?

Het best gewapend tegen de crisis zijn de constructeurs die zich meer op de internationale markten richten en/of die actief zijn in het luxesegment. Zo zullen Volkswagen (54 % van de omzet buiten de EU) dat o.m. het luxemerk Audi in zijn stal heeft, BMW (56 %) en Daimler met het merk Mercedes-Benz (54 % van de verkoop buiten West-Europa) het volgens ons weten te redden. De versobering zal minder impact hebben op het bestedingspatroon van welgestelde consumenten en de Duitse constructeurs zullen voort profiteren van de Amerikaanse automarkt die goed draait (o.m. dankzij herstel van de arbeidsmarkt). De vraag vanuit China zal dit jaar wat verslappen, maar toch hoog genoeg blijven om de omzet op peil te houden. De Duitse constructeurs zullen dan ook met behoorlijke marges kunnen uitpakken, ook al zullen ze het recordpeil van 2011 niet evenaren.

 

Erger dan in 2008?

Momenteel zijn wij van mening dat de verkoopcijfers geen even diepe duik zullen nemen als in 2008. De autobouwers zijn beter gewapend om de storm te doorstaan. Terwijl ze bij de vorige crisis dikwijls tot de slechte leerlingen van de klas gerekend werden, beheersen Renault en Peugeot deze keer beter hun stocks, hebben ze minder schulden en beschikken ze over voldoende liquiditeiten. Ze zullen dus niet in de financiële problemen verzeilen zoals in 2008 toen de Franse overheid hen te hulp moest komen.

 

In 2013 kan het volgens ons opnieuw de goede kant uit met de verkoopcijfers en de winsten (o.m. dankzij vervangingsaankopen). De omvang van het herstel zal echter grotendeels afhangen van de gezondheid van de Europese economie.

 

Op langere termijn lijken de groeivooruitzichten mager. De Europese markt is verzadigd en de allround constructeurs zullen hun productiecapaciteit verder moeten rationaliseren willen ze hun rentabiliteit op peil houden. De geruchten over een toenadering tussen Fiat (dat vragende partij is) en Peugeot (dat voorlopig weigert) bevestigen de vermoedens dat er in de Europese autosector een concentratiebeweging op gang komt.

 

Onze adviezen

Aangezien het luxesegment weinig te lijden heeft van de moeilijke economische context, zullen de Duitse constructeurs volgens ons marktaandelen blijven winnen. Ze zullen veel winst blijven maken, al zal die ongetwijfeld lager liggen dan in 2011. Maar hun crisisbestendigheid en hun vermogen om hun marges op peil te houden, zitten al in de aandelenkoersen.
Verkoop Volkswagen VZ et BMW; Daimler mag u houden.

 

De koersen van de andere Europese autobouwers houden rekening met hun zwakheden en magere vooruit-zichten voor 2012.
Renault en Fiat mogen in portefeuille blijven.

 

Bij Peugeot gaat de winst weliswaar verder dalen (-28 % in 2011, -17 % in 2012), maar de markt is te pessimis-tisch. De groep heeft niet gewacht tot de crisis hoogtij vierde om voor 800 miljoen euro nieuwe besparingen door te voeren Volgens ons worden noch deze maatregelen noch de strate-gie om het gamma op te krikken door de markt naar waarde geschat.
U mag Peugeot kopen.

 

Deel dit artikel