Analyse
Dividenden telecomsector in gevaar? 6 jaar geleden - woensdag 4 januari 2012

De Spaanse telecomreus Telefónica heeft onlangs een dividendverlaging aangekondigd. Dat voorbeeld zal wellicht navolging krijgen. Verandert dat iets aan onze gunstige mening over de sector?

Verlaging gerechtvaardigd

De aandeelhouders van Telefónica zullen voor 2012 geen 1,75 EUR brutodividend ontvangen zoals verwacht, maar 1,30 EUR plus 0,20 EUR onder de vorm van de inkoop van eigen aandelen. Enige nuancering is hier op haar plaats. Ten eerste levert een dividend van 1,30 EUR tegen de huidige koers nog altijd een dividendrendement van 10 % bruto op. Daarmee blijft Telefónica een van de vrijgevigste telecomoperatoren en zelfs een van de vrijgevigste Europese aandelen tout court. Ten tweede lijkt een voorzichtiger kasbeheer ons gezien het sombere economische klimaat en de moeilijke toegang tot kredieten gerechtvaardigd. Volgens ons heeft Telefónica een wijze beslissing genomen.

 

En de andere operatoren?

Wellicht zullen andere operatoren het Spaanse voorbeeld volgen, zeker zij die de grootste schuldenlast torsen en het meest getroffen zijn door de economische vertraging. Momenteel staan de rendementen in de telecomsector (7,5 % bruto in Europa, 5,4 % op wereldvlak) en de pay-out (gemiddeld 65 % in Europa) op recordhoogtes, en dat terwijl de groeivooruitzichten beperkt zijn en sommige operatoren nog altijd met een hoge schuldenlast zitten. In die omstandigheden houden wij er rekening mee dat de dividenden de komende twee jaar lager zullen uitvallen dan wat de operatoren oorspronkelijk vooropgesteld hadden.

 

Onze adviezen

Onze nieuwe dividendramingen hebben onze gunstige mening over de telecomsector niet fundamenteel gewijzigd. Enkel ons advies voor Deutsche Telekom is veranderd, van houden naar verkopen.
Telefónica, France Télécom, Vodafone en AT&T blijven op ons aankooplijstje staan, en voor wie iets meer risico aankan, ook Telefónica Brasil en Telecom Italia. Tegen de huidige koersen liggen de dividendrendementen op de telecomaandelen uit onze selectie tussen 4,5 % bruto voor BT en 10 % voor Telefónica, France Télécom en KPN (houden).

 

Deel dit artikel