Analyse
Befimmo: d├ęcote van 5 tot 10 % 6 jaar geleden - dinsdag 31 januari 2012

We hopen dat de brutodividenden in de lijn van de vorige jaren zullen liggen.

KOPEN tot zowat 53 EUR.

 

In de eerste 12 maanden van het boekjaar 2010-11 dat 15 maanden telt, bedroeg de winst per aandeel 4,41 EUR. Op 16 december werd een coupon van 3,35 EUR netto uitbetaald. 60,1 % van de aandeelhouders kozen evenwel voor een dividend in aandelen (zie TAi Plus van 05/12/11). Daardoor nam het aantal aandelen met zowat 4,3 % toe, zodat de winst per aandeel over 2012 en de intrinsieke waarde lichtjes zullen verwateren. In mei wordt een slotdividend van 0,78 EUR netto uitgekeerd. In december heeft Befimmo een obligatielening uitgegeven, waardoor de tot nu toe uitzonderlijk lage financieringslast iets is toegenomen. Op 30/09 lag de waarde van de portefeuille 1,5 % lager dan een jaar eerder. De schuldgraad schommelde rond 45 % en de bezettingsgraad bleef zo goed als stabiel (94,4 %). De resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt gemiddeld 9 jaar, maar gezien de vrij hoge leeftijd van de gebouwen moeten er regelmatig renovatiewerken uitgevoerd worden. Dat weegt op de rentabiliteit. Half februari publiceert de bevak de resultaten voor het boekjaar 2010-11 en dan verwachten we nieuwe winst- en dividendprognoses voor de komende jaren.

 

Koers op het moment van de analyse: 51,97 EUR

 

Deel dit artikel