Analyse
Lagardère weer kopen? 6 jaar geleden - donderdag 1 december 2011

Het gebrek aan potentieel deed ons in januari beslissen om het aandeel uit onze selectie te halen. Komt het weer in aanmerking voor een aankoop nu de koers gehalveerd is? Wij blijven pessimistisch.

Slecht nieuws 
Zijn strategische missers uit het verleden blijven het Franse mediaconglomeraat achtervolgen. De groep die te weinig heeft ingespeeld op de digitalisering van de sector (o.m. de doorbraak van het e-boek) en die erg gevoelig is voor de vertraging van de Europese economie (vooral de Franse) heeft zopas een nieuwe winstwaarschuwing gedaan. De winst per aandeel zou dit en volgend jaar niet veel meer bedragen dan 1 EUR. Ironisch genoeg krijgt net de activiteit waarin Lagardère de afgelopen vijf jaar het zwaarst geïnvesteerd heeft, het beheer van uitzendrechten van sportevenementen fikse klappen (verschillende contracten worden niet verlengd).

 

Weinig verandering
En dat slechte nieuws valt juist op het ogenblik dat de groep het vertrouwen van de beleggers tracht terug te winnen … Dat zal hoe dan ook geen sinecure zijn. Enerzijds is door de structuur van commanditaire vennootschap op aandelen alle macht in handen van CEO en grootste aandeelhouder Arnaud Lagardère, die bij velen alle krediet heeft verloren. Anderzijds mist de laattijdige afslankingsoperatie overtuigingskracht. De groep heeft weliswaar de internationale magazines verkocht, maar tegen een te lage prijs, en de plannen om de participatie in Canal+ France en in EADS af te stoten zitten om uiteenlopende redenen in een impasse (respectievelijk ongunstig beursklimaat en politieke overwegingen). Beide operaties zijn nochtans nodig om de financiële situatie van Lagardère te verbeteren (vrij hoge schuldenlast) en om de gulle uitkeringspolitiek voort te zetten (bij een gelijkblijvend dividend bedraagt het rendement tegen de huidige koers ongeveer 7,5 %).

 

Niet kopen
Volgens ons heeft Lagardère manifest te weinig troeven in handen om het tij te kunnen keren. De kans is dus groot dat de “fundamentals” van de onderneming verder verslechteren. De grootste voorzichtigheid is dan ook geboden. Ook al is de koers sinds januari gehalveerd, toch laat u dit aandeel best links liggen. Wie nog aandelen Lagardère bezit, verkoopt ze beter, ook al is het aandeel niet langer duur.

 

Koers op het moment van de analyse: 18,08 EUR

 

De Franse mediagroep Lagardere is actief in de geschreven pers (Elle, Paris Match,…), de uitgeverij (Hachette, …), radio en tv (Europe1…) en het beheer van uitzendrechten van sportevenementen. Bezit tevens 10 % van EADS.

 

Deel dit artikel