Analyse
Befimmo lanceert een obligatie in euro 6 jaar geleden - dinsdag 6 december 2011

De bevak gespecialiseerd in kantoorgebouwen geeft een nieuwe obligatie uit in euro. Het rendement springt niet uit de band. Niet intekenen.

 

Karakteristieken

De nieuwe obligatie van Befimmo heeft een looptijd van vier jaar (vervaldag 30 december 2015) en biedt jaarlijks bruto 4,75 %. De emissieprijs bedraagt 101,947 %, wat inhoudt dat u per coupure van 1 000 euro (minimale coupure) in werkelijkheid 1 019,47 EUR betaalt hoewel u slechts op de vervaldag 1 000 EUR terugkrijgt. Dit zal natuurlijk op het nettorendement wegen, dat als we reeds rekening houden met de nieuwe roerende voorheffing (21 %) slechts op 3,23 % zal uitkomen. Ter info: indien de roerende voorheffing wordt behouden op 15 % (wat weinig waarschijnlijk is), dan komt het nettorendement op 3,51 % uit. De inschrijvingsperiode loopt van donderdag 8 december (9 uur) tot dinsdag 27 december 2011 (17u30), behoudens vervroegde afsluiting.

 

 

Emittent van goede kwaliteit

Befimmo geeft deze obligatie uit om zijn schulden te herfinancieren en zijn financieringsbronnen te diversifiëren. Het feit dat Standard & Poors Befimmo slechts een rating van BBB toekent, heeft veel te maken met de beperkte taille van de bevak. Wij beschouwen Befimmo evenwel als een veilige emittent, zelfs voor defensieve beleggers. Op 30 september had de bevak een schuldgraad van 45 %, wat meer dan redelijk is. De kans op een faillissement de komende vier jaar (looptijd van de obligatie) is onbestaande want de bevak kan rekenen op reguliere inkomsten: zijn portefeuille bestaat uit een hondertal kantoorgebouwen (vooral in het centrum van Brussel) die voor een groot deel verhuurd zijn voor de lange termijn aan overheidsinstellingen. Eind september 2011 kon de bevak een bezettingsgraad van bijna 95 % voorleggen.

 

 

Wacht op betere alternatieven

Het nettorendement van iets meer dan 3 % is te weinig om uw geld gedurende vier jaar vast te leggen. We kiezen ervoor om te wachten tot zich betere opportuniteiten aandienen. Dit was trouwens het geval eind november, begin december toen een nettorendement van 4,50 % op drie jaar kon worden geboekt op Belgische staatsbons die op de secundaire markt noteerden. Vandaag zijn die rentevoeten opnieuw naar een lager niveau teruggevallen (iets minder dan 3 % netto op drie jaar). In deze context raden we aan uw liquiditeiten op de betere spaarrekening aan te houden totdat zich een opportuniteit die naam waardig opduikt.Bent u op zoek naar een obligatie, klik dan hier.

Deel dit artikel