Analyse
Nieuwe krach op komst? 6 jaar geleden - vrijdag 4 november 2011

De balansen van de bedrijven zouden wel eens de kiem van nieuwe beursstormen kunnen bevatten…

In de laatste bloeiperiode van de effectenmarkten (2003-08) hebben de bedrijven inderdaad van hun hoge beurskoers geprofiteerd om hun externe groei met aandelen te betalen. Maar als de conjunctuur verslechtert, kunnen die “goedkope” overnames snel echte tijdbommen worden. Bij de overname van een bedrijf betaalt de overnemer over het algemeen meer dan de boekwaarde van het doelwit. Dat verschil, doorgaans goodwill genaamd, is de prijs die de nieuwe eigenaar bereid is te betalen in de hoop dat de overname hem schaalvoordelen en winst zal opleveren.

 

De Europese en de Amerikaanse boekhoudkundige regels eisen dat jaarlijks wordt nagegaan of de marktwaarde van de activa nog altijd overeenstemt met de boekwaarde. Is dat niet het geval bijvoorbeeld omdat de winstvooruitzichten verslechterd zijn, dan moet er een waardevermindering op de goodwill doorgevoerd worden. Dat is de fameuze impairment. Dergelijke waardeverminderingen hebben geen impact op de kasstroom van de onderneming, maar ze zullen wel de winst en dus de eigen middelen aantasten. Als het eigen vermogen van een onderneming daalt, neemt het gewicht van de schulden toe en verzwakt de financiële structuur. Het risico van de onderneming vergroot en de kosten van haar schulden stijgen. Het kan zelfs zijn dat de banken de kredietkraan toedraaien en dat ze problemen krijgt om zich te herfinancieren. Voor het ogenblik hebben nog niet veel bedrijven impairments doorgevoerd, maar dat kan veranderen als de economie blijft slabakken of als we in een recessie verzeilen.

 

Een verontrustend scenario waarin wij echter niet geloven. Ten eerste werden er tijdens de crisis van 2008 die een pak erger was dan de huidige, weinig waardeverminderingen doorgevoerd. Voorts verwachten we voor de komende jaren wel een zwakke economische groei, maar lijkt een recessie ons weinig waarschijnlijk. Volgens ons is de huidige verzwakking van de beurzen een uitgelezen kans om voor een prikje kwaliteitsaandelen in te pikken.

 

Deel dit artikel