Analyse
Doe uw eigen stresstest 6 jaar geleden - woensdag 23 november 2011

De beleggers hebben het niet onder de markt de voorbije dagen en Europa lijkt in een impasse te zitten.

Europa

Het wantrouwen ten aanzien van overheidsschuldpapier zit in de lift en de herfinancieringsrentevoeten op lange termijn gaan voor de meeste Europese landen dan ook in stijgende lijn. Italië herfinanciert zich momenteel op 10 jaar tegen 6,88 %, Spanje moet op diezelfde looptijd een rentevoet van 6,66 % ophoesten. De Belgische langetermijnrente is gestegen tot 5,2 %, ten opzichte van slechts 4 % begin dit jaar.
Zal het Europees fonds voor financiële stabiliteit (EFSF), dat opgericht werd om de liquiditeit op de markten te herstellen, nu eindelijk het licht zien? En als dat het geval is, zal het dan ook in zijn opzet slagen? Er is op zijn zachtst gezegd enige reden tot twijfel.
Ook de ECB zou de rol van "last resort lender" op zich kunnen nemen, maar de monetaire autoriteit in Frankfurt kampt met interne verdeeldheid. Er is een blok dat, onder impuls van Duitsland, krampachtig vasthoudt aan een oplossing die er uitsluitend in bestaat de overheidstekorten terug te dringen en de competitiviteit van de economieën te verhogen (lees: de lonen te matigen of terug te schroeven). De beleggers hebben echter hun buik vol van de invloedsstrijd achter de schermen en keren riskantere activa steeds meer de rug toe.

 

Verenigde Staten

In de VS zijn de beurzen ongerust door het uitblijven van een akkoord tussen Democraten en Republikeinen over het terugdringen van de tekorten. Vanaf 2012 zal er automatisch in de uitgaven worden gesnoeid, wat zal wegen op de consumptie. Hoe dan ook zal de onvermijdelijke bijstelling van de begroting een afremmend effect hebben op de uitgaven van de consument. Een bijkomend signaal van ongerustheid is dat de Federal Reserve gaat testen in welke mate zes Amerikaanse banken bestand zijn tegen bijv. een grote economische schok in Europa.

 

En u als belegger?

In de huidige context van hoge volatiliteit dient u zich meer dan ooit af te vragen welke risico's u bereid bent te aanvaarden. Stel uzelf bijvoorbeeld de vraag: wil en kan ik een daling van mijn beleggingen met 10, 15 of 20 % incasseren? Als het antwoord negatief is, reduceer of elimineer in uw portefeuille dan de blootstelling aan de meest riskante activa en kies voor minder riskante beleggingen. Onze minst riskante portefeuille op 10 jaar bestaat momenteel voor 65 % uit kwaliteitsvolle obligaties en voor 35 % uit aandelen.

 

Wilt u een meer gedetailleerd beeld? Raadpleeg dan onze strategie.

U kunt ook op vastgoed terugplooien, bijvoorbeeld via een vastgoedbevak.
Wereldhave Belgium en Befimmo bieden vandaag een netto dividendrendement van respectievelijk 5,5 % en 8,4 % en blijven nog altijd ondergewaardeerd ten opzichte van hun intrinsieke waarde (resp. 18 % en 14 %).

 

Deel dit artikel