Analyse
Schneider: advieswijziging 6 jaar geleden - maandag 24 oktober 2011

Sinds ons laatste verkoopadvies (juni laatstleden) boerde het aandeel meer dan 25 % achteruit, terwijl de Europese aandelen maar 11 % verloren.

Het aandeel is nu correct gewaardeerd. 
Houden.

 

De crisis heeft nu ook Schneider ingehaald. De groep heeft voor de tweede keer dit jaar de voor dit jaar verwachte bedrijfsmarge neerwaarts bijgesteld (oorspronkelijk 15,5 %, dan 15 % en nu 14 %). In vergelijking met andere industrieën is dat nog een behoorlijk niveau. De doelstellingen qua omzet (groei van 6 à 9 %) kunnen dankzij de doorgevoerde prijsverhogingen overeind blijven. De daling van de rentabiliteit is te wijten aan de forse stijging van de kosten (energie, grondstoffen, personeel …). Om die te counteren gaat Schneider een besparingsplan uitwerken dat op korte termijn evenwel op de resultaten zal wegen (reorganisatie, afdankingen). Op middellange termijn moet de groep de 13 overnames van het afgelopen anderhalve jaar integreren. Van die kant zitten er dus herstructureringskosten aan te komen. We verlagen onze ramingen van de winst per aandeel voor 2011 van 3,54 naar 3,27 EUR en voor 2012 van 3,72 naar 3,49 EUR (in september werd het aandeel en dus ook de winst per aandeel in twee gesplitst). Na de daling van de laatste maanden is het aandeel niet langer duur. De kwaliteit van de balans en het vertrouwen in het management leggen een bodem onder de koers.

 

Koers op het moment van de analyse : 42,16 EUR

 

De Franse groep Schneider is actief in de elektriciteitsdistributie (58 % van de omzet), automatiserings- en controlesystemen (27 %) enz. Ze is aanwezig in Europa (34 % van de inkomsten), Noord-Amerika (24 %), het gebied rond de Stille Oceaan (24 %) enz. De laatste maanden heeft Schneider een groot aantal overnames gedaan.

 

Deel dit artikel