Analyse
Houdbaarheidsdatum concerns bereikt? 6 jaar geleden - vrijdag 7 oktober 2011

In de hedendaagse complexe marktcontext moeten concerns zichzelf heruitvinden om kosten te besparen en hun marges te verhogen. Een goed moment om erin te beleggen? Onze analyse…

Concern, zegt u?

Er is niet echt een wettelijke definitie van een concern of conglomeraat, maar het gaat om een economische concentratievorm van diverse bedrijven die een zekere zelfstandigheid behouden. In de praktijk zijn het grote, internationaal opererende groepen met vele dochterondernemingen die vaak diverse activiteiten uitoefenen. Ook bij holdings vinden we veelal differentiatie terug, maar een essentieel verschil is dat een holding zelf geen bedrijfsactiviteit uitoefent maar enkel participeert in andere bedrijven en die participaties niet noodzakelijk lang in portefeuille blijven vooraleer ze opnieuw worden verkocht. Zo heeft Qatar Holding een groot belang in Harrods, in Iberdrola en in Volkswagen, maar zijn er tussen die participaties geen links of synergie-effecten. De divisies of dochterondernemingen van een concern hebben uiteindelijk wel een gezamenlijk commercieel of industrieel belang. Het concern is ook meerderheidsaandeelhouder van zijn dochters en vertrekt van een langetermijnperspectief: het is niet bij aanvang al de bedoeling om de participaties systematisch weer te verkopen.

 

Stabiel model maar ook log

Door activiteiten te combineren met een uiteenlopend profiel (differentiatie) poogt een concern een degelijke globale prestatie neer te zetten. Dat model werkte prima na WOII (stabiliteit, financiële slagkracht) maar verloor van zijn aantrekkingskracht eind de jaren '70, begin de jaren '80, toen de aandeelhoudersrevolutie overwaaide vanuit de VS. Liever dan te beleggen in een conglomeraat, kozen beleggers ervoor om voor zichzelf een gediversifieerde portefeuille uit te bouwen (rechtstreeks of via een fonds). Op die manier hoefden ze niet mee op te draaien voor de in een concern onvermijdelijke kosten voor het coördineren van de diverse activiteiten. De globalisering maakte duidelijk dat veel concerns een logge en trage structuur hadden: de marges bleven duidelijk onder die van ondernemingen die focusten op slechts 1 sector. Ook vandaag nog heeft de telecomdivisie van Bouygues bijvoorbeeld maar een bedrijfsmarge van 12,3 %, wat weinig is in vergelijking met de 18 % van Belgacom. Bij gebrek aan een goede communicatie vrezen beleggers vaak dat concerns te grote aankopen zouden kunnen doen of hun middelen slecht besteden. Daardoor noteren veel concerns bijna systematisch met een décote (marktwaarde lager dan de som van de activa die het concern vormen), al mogen we uiteraard niet alle concerns over dezelfde kam scheren.

 

Herstructureren een noodzaak

Naar het voorbeeld van Philips, dat zich ontdeed van zijn tv-tak, zijn veel concerns beginnen te herstructuren en/of activa te verkopen om hun structuur lichter te maken en hun marges te verhogen. De aandeelhouders eisen vandaag meer soepelheid. Accor bezweek bijv. voor die druk en verkocht haar divisie Ticket Services. Maar de trend beperkt zich niet tot concerns alleen: sinds begin 2011 werden wereldwijd maar liefst 190 splitsingen aangekondigd (ArcelorMittal, ConocoPhillips, ...). Bedrijven die actief zijn in nicheactiviteiten slagen er wel nog in om hogere marges te handhaven maar het risico bestaat natuurlijk dat hun niche verdwijnt.

 

Onze aankoopadviezen

De aandelen van de meestal goed gediversifieerde concerns hebben iets minder te lijden gehad onder de beursval van de voorbije maanden dan die van "specifiekere" bedrijven. Dat verklaart waarom veel concerns momenteel niet met zo'n grote décote noteren. De enige uitzonderingen zijn General Electric en Bouygues, die allebei goedkoop zijn.

 

General Electric

GE is het typevoorbeeld van een concern. Dankzij de boomende Amerikaanse consumptie (tot voor de crisis van 2008) maakte de groep een forse groei door en is ze actief in diverse domeinen (energie, industrie, consumptiegoederen), inclusief de financiële sector. Het is trouwens door die grote blootstelling aan de financiële sector dat de beurskoers fors is gedaald. Financiële dochter GE Capital (in 2008 nog goed voor ruim 50 % van de inkomsten) zorgde ervoor dat GE zich goedkoop kon financieren. Maar door de economische crisis kregen de activiteitsgraad en de marges van de groep een tik en de markten waren bang dat de financieringsbron zou opdrogen. Dat veroorzaakte een o.i. overdreven afstraffing van de beurs-koers, zeker als we naar de vooruitzichten van GE kijken. Kopen.

 

Bouygues

De beleggers twijfelen aan de groeivooruitzichten van de groep. De tv- en telecomactiviteiten zijn niet meer de groeimotoren van weleer, toen ze profiteerden van de cashgeneratie door de bouw- en vastgoedactiviteiten. Toch is er o.i. geen reden tot paniek. Bouygues is financieel vrij gezond, het dividend is comfortabel (op basis van het verwachte dividend voor 2011 brutorendement van ruim 6 %) en de groep kondigde aan dat ze in oktober eigen aandelen gaat terugkopen. U mag kopen.

 

Aandeel
Sector
Land
Beurskapitalisatie
Waardering aandeel
General Electric
Industrie – Financieel - Energie
VS
170 miljard USD
Goedkoop
Industrie - Elektronica
Duitsland
63 miljard EUR
Duur
Bouygues
Bouw - Telecom - Vastgoed
Frankrijk
8,9 miljard EUR
Goedkoop
Tyco
Industrie - Domotica
VS
20 miljard USD
Correct
Philips
Industrie - Consumptiegoederen
Nederland
13 miljard EUR
Duur

Deel dit artikel