Analyse
Dexia naar een ontmanteling? 6 jaar geleden - dinsdag 4 oktober 2011

De geruchtenmolen rond de toekomst van Dexia blijft op volle toeren draaien, maar wat er precies met de Belgische-Franse bankgroep gaat gebeuren blijft nog steeds een groot vraagteken. Het lijkt nu wel zo goed als zeker dat de groep grondig hertekend wordt.

 

Maandagmorgen liet kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody’s weten dat het mogelijk de kredietwaardigheid van Dexia naar beneden zal herzien. Samen met allerlei wilde toekomstverhalen op (blogs, twitter en nieuwssites op) het internet gaf dat de koers van Dexia opnieuw rake klappen. In de loop van de dag liet de Luxemburgse minister van Financiën weten dat de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden, zoals in 2008, bereid zouden zijn om het nodige te doen om het vertrouwen van het cliënteel en het personeel te behouden. Maandagavond kwam de raad van bestuur in spoed bij elkaar. Achteraf werd er officieel enkel meegedeeld dat er in overleg met de Staten en de controleautoriteiten, de nodige maatregelen voorbereid zullen worden om de structurele problemen op te lossen die wegen op de operationele activiteiten van de groep en om nieuwe groeivooruitzichten te bieden voor de historisch commerciële activiteiten in België en in Frankrijk… een nietszeggend en weinig overtuigende mededeling. De vrees voor een tweede Fortis deed de koers dinsdagmorgen dan ook met meer dan 30 % in elkaar klappen.

Sommige bronnen maken gewag dat de groep zal ontmanteld worden waarbij de goede onderdelen van de slechte afgezonderd worden en diverse entiteiten in de etalage belanden. Concrete scenario’s (en zeker geen definitief) zijn momenteel niet voorhanden.

De liquiditeitspositie van Dexia doet inmiddels steeds meer vragen rijzen (sommigen banken zouden de kredietkraan stilaan dichtdraaien). Wat vast staat is dat Dexia maandagavond in elk geval nog geen beroep deed op noodkredieten van de Nationale Bank.
Mogelijke gevolgen

 

Voor Dexia-aandeelhouders
Welke gevolgen de geopperde ontmanteling van Dexia heeft voor de waarde en de toekomst van het beursgenoteerde Dexia blijft zeer onduidelijk. Een mogelijke nationalisatie met “onteigening” van de aandeelhouders lijkt niet uitgesloten (een nieuwe wettelijke regeling maakt dit zelfs mogelijk in België!). Een volledig verlies is dus mogelijk. Ons advies blijft, voor wie dit tot op heden nog niet deed, des te meer VERKOPEN.


Voor Dexia-obligatiehouders
Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat obligaties of coupons niet terugbetaald zouden worden. Mochten er toch terugbetalingsproblemen opduiken dan liggen de zaken een stuk ingewikkelder (afhankelijk van de exacte uitgevende entiteit binnen de groep en van de voorgestelde oplossing bij een eventuele ontmanteling). Voorzichtigheidshalve zouden we de obligaties uit de Dexia-stal, nu de obligatiekoersen nog rond de voorziene terugbetalingsprijs schommelen, toch maar van de hand doen.


Voor de spaarder
De spaargelden, deposito’s en kasbons (op een effectenrekening) van particuliere klanten blijven tot 100 000 EUR per persoon gewaarborgd (zie dossier veiligheid spaargelden). Het is evenwel niet uitgesloten dat de Belgische overheid, zoals in 2008, zich engageert om ook bedragen boven deze limiet te garanderen, maar wie op zeker wil spelen beperkt zich best tot het maximumplafond van 100 000 EUR.


Voor de belegger (andere effecten dan Dexia)
In principe geen. Effecten en beleggingsfondsen op een effectenrekening blijven eigendom van de klant; indien toch onregelmatigheden: 20 000 EUR per persoon gewaarborgd (zie dossier veiligheid spaargelden).


Voor de hypotheekklanten
Geen. (zie dossier veiligheid spaargelden).


Voor de belastingbetaler
Het is niet uitgesloten dat de Belgische Staat opnieuw moet tussenkomen voor de redding van Dexia, ofwel door het toekennen van leningen of nieuw kapitaal, ofwel door het overnemen of waarborgen van rommelkredieten (oprichting van een “bad bank”), ofwel, in het slechtste geval, door het uitbetalen van de gewaarborgde spaargelden (tot 100 000 EUR) aan particuliere klanten. Dat zal er toe leiden dat de staatsschuld verhoogt (en mogelijk de kredietwaardigheid van België verlaagd wordt) waardoor de Belgische staat meer (en hogere) intresten zal moeten betalen wat dan weer een invloed heeft op de staatsuitgaven. Dat de belastingbetaler indirect “meebetaalt” lijkt dan ook onafwendbaar.

Deel dit artikel