Analyse
Dexia: alternatief scenario? 6 jaar geleden - donderdag 6 oktober 2011

Hoe de ontmanteling die deze dagen niet uit het nieuws is te branden, er definitief zal uitzien, is nog niet duidelijk. Maar woensdagavond zag het ernaar uit dat er een alternatief in de maak was voor het scenario dat wij eerder schetsten. Een alternatief dat door de federale regering lijkt verworpen te worden (donderdagmiddag).

 

In dat alternatieve scenario zou de afgesplitste (gezonde) Dexia Bank België niet verkocht worden, maar naar de beurs gebracht worden, waarbij de bestaande Dexia-aandeelhouders voor elk Dexia-aandeel ook een aandeel Dexia Bank België zouden krijgen.

Voor de aandeelhouder

In dit scenario zal Dexia Bank België waarschijnlijk wel een dividend uitkeren en kan er gehoopt worden op een koersstijging van Dexia Bank België (zonder echter mirakels te verwachten).

Voor de spaarder

In om het even welk scenario blijft de waarborg van 100 000 EUR per spaarder geldig.

Voor de belastingplichtige

 
In het alternatieve scenario wordt de overheid niet opgezadeld met hoge uitgaven voor een nationalisatie, maar haar participatie in de “bad bank” zou wel een hoog risico inhouden.
Komt het toch tot een nationalisatie (wat op het ogenblik dat we dit schrijven zeker niet mag uitgesloten worden) of loopt het avontuur met de “bad bank” faliekant af, dan is het uiteraard toch de belastingbetaler die indirect “meebetaalt”.


Hoewel alles uiteindelijk afhangt van de concrete uitwerking (o.a. in verband met de opsplitsing en de waarborgen) en van de waardering van de verschillende onderdelen, lijkt ons het alternatieve scenario voor alle partijen, en zeker voor de Dexia-aandeelhouder, de beste oplossing. Het is in elk geval het scenario waarin de kans op belangenconflicten het kleinst is.

Deel dit artikel