Analyse
Deutsche Bank: soliditeit wat toegenomen 6 jaar geleden - woensdag 26 oktober 2011

Het risico op een kapitaalverhoging neemt af en de soliditeit verbetert, maar onvoldoende om ons advies te wijzigen.

Ondanks de koersval -27 % sinds januari) blijft het aandeel duur.
VERKOPEN.

 

Het derde kwartaal werd afgesloten met een winst per aandeel van 0,80 EUR, waardoor we wat minder streng kunnen zijn. Hoewel het resultaat van de investeringsbank fors is gedaald t.o.v. een jaar eerder, is er van een totale instorting geen sprake dankzij een goed resultaat van de divisie vermogensbeheer en van de retailbank. Wat de blootstelling aan Grieks schuldpapier betreft, toont DB zich voorzichtiger dan veel concurrenten en boekte het recentelijk een nieuwe waardevermindering op deze activa (tot ± 50 % van de waarde begin 2011, wat strookt met wat er zich aftekent op Europees regelgevend niveau). Alles bij mekaar groeit ons vertrouwen dat de groep in staat moet zijn om zonder kapitaalverhoging haar solvabiliteitsdoel tegen half 2012 te halen, met name een tier 1-kernkapitaal (verhouding tussen eigen vermogen en risico's) van 9,1 %. Maar niets is op dit moment verworven en bij een eventuele nieuwe recessie of financiële crisis zal de soliditeit van de groep opnieuw achteruitboeren. We verwachten dat de twee volgende dividenden slechts 0,50 EUR bruto zullen bedragen (t.o.v. 0,75 in 2010) en mikken op een winst per aandeel van 5 EUR voor 2011 en 2012 en van 5,90 EUR voor 2013.

 

Koers op het moment van de analyse: 29,39 EUR

 

Deutsche Bank is de grootste Duitse privé-bank die een plaatsje tussen de grootste zakenbanken ter wereld ambieert. In Duitsland verstevigt ze haar retailbankpoot.

 

Deel dit artikel