Analyse
Chemiesector: voorzichtig! 6 jaar geleden - woensdag 19 oktober 2011

De aandelen uit de chemiesector zijn sinds de zomer fors gedaald maar voor ons nog niet genoeg om opnieuw te kopen. Gezien de grote onzekerheid valt het zelfs niet uit te sluiten dat we onze winstramingen nog verder zullen moeten terugschroeven.

Goede eerste jaarhelft

De resultaten van de chemiebedrijven voor heel 2011 zullen goed zijn dankzij een prima eerste semester. De volumes hielden stand en de verkoopprijzen gingen omhoog, waardoor de gestegen grondstoffenprijzen ruimschoots gecompenseerd konden worden.

 

Mindere vooruitzichten

De heropleving van eind 2010 en begin 2011 bleef helaas niet duren. Voor het tweede halfjaar wordt een groeivertraging verwacht in de sector en voor 2012 verschijnen er steeds meer donkere wolken. De gestegen werkloosheid na de herstructureringen door de crisis in 2008-2009, de lager dan verwachte economische groei in het tweede kwartaal in zowel de VS als Europa, en de steeds talrijkere bezuinigingsplannen in Europa zorgen voor erg onzekere economische vooruitzichten. Zelfs in de opkomende landen zal de groei wellicht vertragen (o.a. in China). De toekomst oogt niet rooskleurig voor de bouw- en de autosector, de belangrijkste "klanten" van de chemiesector. We blijven voor 2012 op winstgroei rekenen, maar we hebben onze ramingen wel al teruggeschroefd, en de situatie zou nog kunnen verslechteren.

 

Aandelen in onze selectie

BASF zal wellicht garen spinnen bij de heropstart van zijn brandstofactiviteit in Libië. De divisie kunststoffen van Bayer zal het niet makkelijk krijgen maar de takken farma en agrochemie moeten ondersteuning kunnen bieden. Ook DuPont kan wellicht terugvallen op de groei van zijn agrochemietak. De winst per aandeel van Solvay zal hoger klimmen dankzij de overname van Rhodia. De conjunctuurgevoeligheid van Tessenderlo is gedaald na de verkoop van de chloor-alkali-activiteiten maar de minerale chemie zou kunnen terugvallen als de situatie even erg wordt als in 2009. Air Liquide moet kunnen steunen op zijn gasactiviteiten, van nature minder conjunctuurgevoelig.

 

Deel dit artikel