Analyse
Centjesaandelen: te mijden 6 jaar geleden - woensdag 26 oktober 2011

Aandelen die wegzakken onder 1 EUR of 1 USD worden in het jargon centjesaandelen of pennystocks genoemd. De koersbewegingen van deze aandelen zijn zeer uitgesproken en trekken speculanten aan. Het is beter deze aandelen te mijden.

Lijstje

We krijgen de laatste dagen zo nu en dan de vraag of het Dexia-aandeel geen interessante korte termijn opportuniteit wordt. Beleggers die deze bespiegeling maken, redeneren dat het aandeel immers al fors is teruggevallen, tot minder dan 0,50 EUR, en heel wat enorme koersschommelingen neerzet. Ze gaan ervan uit dat er winst op korte termijn inzit.

 

Dexia is niet de enige op de hoofdtabel van de beurs van Brussel die onder de 1 EUR noteert. Deze categorie van aandelen worden in het jargon centjesaandelen of pennystocks genoemd. Ook Accentis, Keyware Technologies, Option, Spector, Thenergo, Tigenix en Zenitel prijken op dit weinig benijdenswaardig lijstje. Steevast bedrijven die het niet onder de markt hebben en die er niet in slagen een turnaround neer te zetten. Het gaat dus om aandelen waarvan het koersniveau niet voor niets zo laag gezakt is.

 

Mijden

Op de eerder naar voor geschoven vraag, antwoorden we dus steevast negatief. Voor zowat alle centjesaandelen, dus ook voor Dexia, gelden dezelfde redenen waarom ze beter kunnen worden gemeden. Ze zijn veel te speculatief. Gezien het grote risico is de kans op een aanzienlijk koersverlies veel te groot, hoewel de mogelijkheid op een aanzienlijke koerswinst nooit uit te sluiten valt als er toch een turnaround uit de bus komt. Op het lijstje staan echter nauwelijks bedrijven die we daartoe in staat achten.

 

Ten tweede maken deze aandelen zo’n grote jojo-bewegingen dat ze inschatten een haast onmogelijke zaak wordt. Het is precies omdat zo veel speculanten zich met deze aandelen bezighouden dat de volatiliteit zo hoog ligt. Winsten op korte termijn maken door op deze koersbewegingen in te spelen, lijkt in theorie gemakkelijk maar is dat in de praktijk geenszins. Het spreekt voor zich dat we ten stelligste afraden om zich met dergelijke speculatie in te laten.

 

Deel dit artikel