Analyse
Banken: naar een (echte) redding? 6 jaar geleden - dinsdag 11 oktober 2011

De Europese bankensector is ondergewaardeerd, maar de onzekerheid noopt ons tot voorzichtigheid.

   Houden maar niet kopen

De sector is nog altijd ziek

De Griekse crisis heeft een eerste slachtoffer gemaakt: Dexia wordt ontmanteld. De groep kan zich niet meer financieren op de markt en kraakt onder haar blootstelling aan de overheidsschulden. Geen enkele andere bank uit onze selectie lijkt op springen te staan, maar ook voor hen worden de problemen erger. Zo schroeft Deutsche Bank zijn ambities voor 2011 terug omdat de marktactiviteiten het moeilijk hebben en stelt UBS slechts een kleine kwartaalwinst in het vooruitzicht (activiteit valt tegen). De Franse banken zijn dan weer erg afhankelijk van kortetermijnfinancieringen die met de crisis minder ruim voorhanden en duurder geworden zijn. Société Générale is het meest blootgesteld, terwijl BNP Paribas erg gevoelig is voor Italië. De Spaanse banken kunnen problemen krijgen om zich op de markt te herfinancieren. Faillissementen zijn niet uitgesloten, maar Santander loopt geen risico.

Een glimpje hoop?

Om het vertrouwen te herstellen zal de sector serieus moeten geherkapitaliseerd worden. Volgens ons zal er ten minste 200 à 250 miljard euro nodig zijn om de banken te beschermen voor het geval ze forse waardeverminderingen op de overheidsschulden moeten boeken. Pas daarna kan aan een schuldherschikking voor Giekenland gedacht worden. Eventuele overheidsinterventies kunnen de dividenden tot ten minste 2012 in gevaar brengen. Onze ramingen houden daar rekening mee.

Advies

De Europese banksector noteert tegen ongeveer 0,6 keer de eigen middelen (tegenover een historisch gemiddelde van 1,4), hetzelfde peil als tijdens de crisis van 2008. Volgens ons is de sector ondergewaardeerd, maar gezien de onzekerheid m.b.t. de omvang en de herkomst van de opgehaalde kapitalen, blijven wij aan de zijlijn. U koopt beter geen bankaandelen. Tenzij het hoge risico u afschrikt, mag u de bankaandelen die u bezit houden (behalve Deutsche Bank en Dexia). De kwetsbaarste banken zitten overigens niet (meer) in onze selectie.

Deel dit artikel