Analyse
Telecomsector: mooie dividenden 6 jaar geleden - dinsdag 20 september 2011

Gezien de huidige onzekerheden rond de economische groei en de lage rentestand gaat onze voorkeur momenteel uit naar sectoren met een hoog dividendrendement.

De telecomsector spant op dat vlak de kroon.
Ondanks hun defensieve kwaliteiten zijn ook de telecomaandelen niet ontsnapt aan de terugval van de beurzen. Globaal genomen zijn ze ondergewaardeerd en ze verdienen een plaatsje in uw portefeuille.

 

Moeizame groei

De meeste telecomoperatoren hebben het al meerdere jaren moeilijk om hun omzet- en winstcijfers omhoog te krijgen. Ze zijn vaak actief op mature markten, en diegenen die het groeilandavontuur aangedurfd hebben, vonden er vaak niet de verhoopte groeiimpulsen (o.a. bijv. Vodafone in India). Anderzijds zien de operatoren een groot deel van de winsten uit de opmars van mobiel internet (smartphones, tablets) aan hun neus voorbij-gaan ten voordele van concurrenten uit de technologiesector zoals Apple en Google. Ook de steeds strengere regelgeving in de sector (bijv. roamingtarieven omlaag) weegt op de rentabiliteit.

 

Toenaderingen op til?

Door die uitdagingen focussen de operatoren op het drukken van hun kosten om hun rentabiliteit te vrijwaren en blijven ze heel wat cash genereren die ze in de toekomst opnieuw willen uitkeren aan hun aandeelhouders. Het drukken van de kosten uit zich o.a. in een verhoogde samenwerking tussen de verschillende spelers: delen van infrastructuur, plannen voor een gezamenlijk platform voor de verkoop van mobiele applicaties, enz. Een heropflakkering van fusies en overnames is niet aan de orde (concurrentieproblemen en veel landen gehecht aan hun "nationale symbolen").

 

Adviezen

Ondanks de zwakke winstgroeivooruitzichten blijft de telecomsector goedkoop, hoofdzakelijk omdat de dividendrendementen op korte en middellange termijn wellicht hoog zullen blijven (vandaag gemiddeld 5,2 % op wereldschaal).

 

Onze sectorfavorieten zijn Vodafone en Telefonica, allebei goedkoop en goed vertegenwoordigd in de groeilanden. Ook AT&T en France Telecom zijn koopwaardig, en als u een hoger risico niet schuwt ook Telesp en Telecom Italia.

 

Deel dit artikel