Analyse
Farma: pijplijn is levenslijn 6 jaar geleden - woensdag 14 september 2011

Als we schrijven over farmabedrijven leggen we vaak de nadruk op de pijplijn. Waarom is dit zo belangrijk voor deze bedrijven?

Constante investering

Farmabedrijven staan of vallen met de ontwikkeling van geneesmiddelen. Ze kunnen immers niet blijven teren op bestaande middelen omdat die gezien het vervallen van het patent slechts een beperkte levensduur hebben. Daarnaast is het moeilijk om het hoofd te bieden aan de concurrentie van goedkopere generieken.
Daarenboven staat de concurrentie niet stil en kunnen op bepaalde domeinen nieuwe, efficiëntere middelen op de markt komen die aan de verkoop en het marktaandeel van een bepaald middel knagen. Een farmabedrijf moet dus constant investeren in onderzoek en ontwikkeling en in toekomstige inkomsten wil het overleven. Ze moet constant in staat zijn oud door nieuw te vervangen.

 

Werk van lange adem

Het proces om een geneesmiddelen te ontwikkelen loopt echter niet van een leien dakje, vergt heel wat middelen en is een werk van lange adem. Een groot farmabedrijf spendeert gemiddeld zo’n 18 % à 19 % van zijn inkomsten aan onderzoek en ontwikkeling. Van het vinden van interessante moleculen en het preklinisch onderzoeken tot de goedkeuring door de instanties en het effectief op de markt brengen van het middel kan zo’n 15 jaar duren.

 

Bovendien moet het potentiële middel in die periode heel wat klippen omzeilen. Tijdens de verschillende onderzoeksfases moet de efficiëntie en de veiligheid van het middel worden aangetoond. Voldoet het niet aan de vereisten (te weinig verbetering van een zieke patiënt, te veel nevenwerkingen…) en krijgt het niet de goedkeuring van de autoriteiten zoals het Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) zit er niets anders op dan te stoppen.

 

Pijplijn

Wil een farmabedrijf nu voldoende gewapend zijn, moet het dus over een ruime, gediversifieerde en liefst vernieuwende pijplijn beschikken. Nu de FDA en ook de Europese autoriteiten de lat hoger hebben gelegd en strenger optreden kan dit zeker geen kwaad. Ruim omdat lang niet alle middelen in ontwikkeling de eindmeet halen. Hoe meer middelen in de pijplijn hoe meer er statistisch gezien op de markt geraken. Een pijplijn is trouwens het best goed gediversifieerd. De potentiële middelen moeten goed gespreid zijn over de verschillende onderzoeksfases zodat ten allen tijde dat middelen hun patent verliezen ze snel worden vervangen. Vernieuwend spreekt voor zich maar is in de praktijk niet gemakkelijk te realiseren. Zo slagen de grote farmabedrijven er door hun logge structuur niet altijd in om innovatief uit de hoek te komen.

 

Heel wat bedrijven slagen er niet in om hun pijplijn voldoende te stofferen en grijpen dan ook naar een andere, relatief gemakkelijkere oplossing: het overnemen van andere farmabedrijven of het nemen van licenties op beloftevolle geneesmiddelen in ontwikkeling. De meeste grote jongens beschikken over een grote oorlogskas en hebben hiervoor de ruimte.

 

Farmasector

Binnen de farmasector beschikken groepen zoals GlaxoSmithKline, Novartis en Roche over goed uitgebalanceerde pijplijnen. Spreid u liever het risico over de sector dan schuiven we de tracker SPDR MSCI Europe Health Care (ISIN: FR0000001737, ticker STW) genoteerd op Euronext Parijs naar voor.

 

Deel dit artikel