Analyse
Elia: daling tarieven in Duitsland op til? 6 jaar geleden - maandag 19 september 2011

Het risico op een tariefdaling brengt het dividend niet in gevaar (verwachting 1,07 EUR netto) en evenmin de toekomstige groei ervan (+2 à3 % per jaar), zonder meer de belangrijkste troef van dit aandeel.

Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

 

De winst per aandeel steeg in het eerste halfjaar met 9,6 %, tot 1,02 EUR per aandeel. Bijna 15 % van de winst is afkomstig van het in mei 2010 verwor-ven belang van 60 % in het Duitse 50Hertz. Dat is iets minder dan verwacht, maar het tweede halfjaar zal wellicht rendabeler zijn. De onderhandelingen over de tarieven 2012-2015 in België verontrusten ons niet (tarieven nu al bij de laagste in Europa) maar de Duitse regulator wil het rendement op eigen vermogen dat toegekend wordt aan de Duitse nationale netbeheerders met bijna 12 % terugschroeven. Voorlopig zien we evenwel geen reden tot paniek. De nieuwe tarieven zullen maar in 2014 in werking treden en er zal eerst nog duchtig over onderhandeld worden. Bovendien is het net dankzij de onduidelijkheid rond de Duitse regelgeving (in volle transitie) dat Elia (zeer) goedkoop zijn participatie in 50Hertz kon verwerven. Het risico op een tariefdaling zit o.i. al in de koers verwerkt en er is geen reden om voor het dividendniveau te vrezen, dat trouwens alleen al door de Belgische inkomsten volledig gedekt is. We laten onze (voorzichtige) raming voor 2011 ongewijzigd op 1,99 EUR per aandeel.

 

Koers op het moment van de analyse : 29,73 EUR

 

Het Belgische Elia behoort tot de vijf grootste beheerders van transportnetwerken voor hoogspanning in Europa. De groep staat in voor het beheer (onderhoud, uitbreiding …) van het netwerk waarlangs elektriciteit van de producenten naar de beheerders van het distributienetwerk en naar de grote industriële verbruikers vervoerd wordt en waarlangs stroom van en naar de buurlanden uit- en ingevoerd wordt. Elia beheert in totaal 8 383 km hoogspanningskabels in België en 9 790 km in Duitsland.

 

Deel dit artikel