Analyse
Cisco Systems: volgens ons nog altijd te optimistisch 6 jaar geleden - donderdag 22 september 2011

De groep stelde haar groeiverwachtingen bij maar blijft o.i. nog altijd iets te optimistisch.

Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

 

Zoals aangekondigd in mei, schroeft de groep haar langetermijndoelstelling voor de omzetgroei terug (van +12 à 17 % per jaar de komende drie jaar naar +5 à 7 %). Daarmee houdt Cisco rekening met de zwakkere vooruitzichten en de druk op de prijzen door de felle concurrentie (vooral vanuit Azië), en ligt de lat nu min of meer gelijk met het verwachte groeiniveau van de markten waarop de groep actief is (wat m .a.w. een behoud van het huidige marktaandeel veronderstelt). Om de daling van de rentabiliteit te counteren, wil Cisco zich zoals andere reuzen uit de sector (o.a. HP) meer gaan toespitsen op dienstverlening (±20% van de omzet). De groep mikt voor de komende drie jaar op een stabiele bedrijfsmarge van ± 25 % (26 % voor boekjaar afgesloten eind juli) en op een stijging van de winst per aandeel met 7 à 9 %. Het omzetdoel lijkt ons haalbaar maar de rentabiliteit- en winstdoelstellingen lijken nog altijd erg ambitieus. De herstructurering (stopzetting activiteiten, afvloeiingen, …) zal o.i. niet volstaan om de rentabiliteit op peil te houden, rekening houdend met de felle concurrentie en de almaar zwakkere vraag. We schroeven onze winstramingen terug van 1,25 naar 1,23 USD voor het huidige boekjaar en van 1,40 naar 1,32 voor het volgende.

 

Koers op het moment van de analyse: 15,84 USD

 

Cisco systems is een Amerikaanse fabrikant van uitrustingen voor bedrijfsnetwerken en internet (routers en switches; 60 à 70 % van de wereldmarkt), ook veiligheidsuitrustingen, internettelefonie, enz.

 

Deel dit artikel