Analyse
Bankaandelen op de slachtbank 6 jaar geleden - donderdag 15 september 2011

De aandelen van financiële instellingen hebben het nog altijd bijzonder hard te verduren. Zullen overheden de banken opnieuw te hulp moeten schieten?

Voor zowat alle banken gelden drie bekommernissen: is hun financiële situatie voldoende solide, hebben ze voldoende toegang tot liquiditeiten, en hoe goed of slecht zullen hun toekomstige resultaten zijn?

 

Soliditeit

Zijn de banken solide genoeg om een nieuwe schok te incasseren (bijv. Griekenland dat in een situatie van wanbetaling belandt)? De meeste banken bevestigen dat ze over een veiligheidsbuffer beschikken die stevig genoeg is, maar ze baseren zich daarbij op rentabiliteitsverwachtingen die ons inziens wat aan de optimistische kant zijn. Ze houden geen rekening met de hypothese van een economische crisis of met nieuwe uitschuivers van de beurzen (van nature onvoorspelbaar).

Het reddingsplan voor Griekenland heeft intussen al zoveel vertraging opgelopen dat het voor de Grieken erg moeilijk wordt om hun financiële verplichtingen te blijven nakomen. Heel wat banken hebben nog Grieks schuldpapier op hun balansen staan en zullen de komende kwartalen bijkomende voorzieningen moeten boeken, wat dan weer zal wegen op hun soliditeit.

De kans dat de meest kwetsbare banken een kapitaalverhoging nodig zullen hebben, wordt gaandeweg groter. En in de huidige context zullen wellicht maar weinig privé-beleggers zo'n avontuur zien zitten. Het enige redmiddel zou dan een herkapitalisatie met overheidsgeld zijn, maar zo'n scenario lijkt alleen maar mogelijk in de meest solide landen.

Liquiditeiten

Als ze over onvoldoende cash beschikken, kunnen banken niet werken (o.a. kredieten verlenen). En gezien het schrijnend gebrek aan vertrouwen in de Europese banksector op dit moment, is de kans reëel dat ze zich steeds moeilijker zullen kunnen financieren. De banken zijn niet happig om elkaar nog geld te lenen. Complete paniek is voorlopig niet aan de orde (de centrale bank kan nog altijd faciliteiten toekennen) maar anderzijds lijkt een terugkeer van de rust evenmin voor morgen.

Toekomstige resultaten

De resultaten van de banken zouden weleens steeds meer gelijkenissen kunnen gaan vertonen met die van de bedrijven uit de nutssector: een lage inkomstengroei (herdimensioneren van de meest winstgevende activiteiten en kredietvertraging door de zwakke economische groei) gekoppeld aan ontwikkelingskansen die afgevlakt worden door een steeds strengere regelgeving.

Doordat banken verplicht zijn grotere reserves aan te houden (veiligheidsbuffer), zouden ze weleens geneigd kunnen zijn om minder cash uit te keren aan hun aandeelhouders (lees: lagere dividenden).

De enige alternatieven zijn kostenbesparingen (al begonnen, met o.a. afvloeiing van personeel) of fusies met andere bankgroepen. Maar in dat laatste scenario kunnen nationalistische reflexen roet in het eten strooien en daarnaast stelt zich de vraag of fusies wel in het belang zijn van de aandeelhouders van noodlijdende banken.Hoe dan ook is ons advies heel duidelijk: laat aandelen uit de banksector voorlopig voor wat ze zijn!

Deel dit artikel