Analyse
Ageas, Dexia, KBC en het Griekse gevaar 6 jaar geleden - vrijdag 16 september 2011

Een steeds groter wordend gevaar voor een dreigend faillissement van Griekenland joeg de financiële aandelen afgelopen weken weer stevig op stang. Wat zijn precies de gevolgen voor Ageas, Dexia en KBC?

 

Tweede Europees reddingsplan

Op 21 juli besliste Europa om het noodlijdende Griekenland nogmaals een reddingsboei toe te gooien, waar-bij niet langer enkel de andere Europe-se landen zouden bijspringen maar ook een vrijwillige bijdrage werd ge-vraagd van de financiële instellingen met Grieks overheidspapier in porte-feuille. Van de deelnemende instellin-gen wordt verwacht dat ze hun Griek-se staatsobligaties die vóór eind 2020 vervallen, herbeleggen in soortgelijk staatspapier op 15 tot 30 jaar en bij deze omruiloperatie een verlies van 21 % op de nominale waarde van de bestaande obligaties slikken.

Gaat dit ver genoeg?

Zowel Ageas, Dexia als KBC stemden in en boekten alsnog in hun eerstehalf-jaarcijfers een waardevermindering op hun Griekse staatsobligaties. Terwijl Dexia en KBC zich met respectievelijk 377 en 139 miljoen euro tot het mini-mum beperkten (21 % op het papier dat vóór 2021 vervalt), besloot verze-keraar Ageas te kiezen voor de korte pijn en meteen een stap verder te gaan door de betreffende obligaties af te boeken (waardevermindering van 150 miljoen netto) tot op de gemiddelde marktwaarde van eind juni (58 %). Gezien de recente ontwikkelingen lijkt de voorzichtige benadering van Ageas ons veel realistischer en we vrezen dat er bij Dexia en KBC noodgedwongen nog bijkomende waardeverminderin-gen op Grieks overheidspapier zullen volgen.

 

Wat zijn de gevolgen?

Van de Belgen is het vooral Dexia die op een enorme berg Grieks staatspa-pier zit. Een nieuwe waardeverminde-ring van 1,5 miljard euro (waarna de hele portefeuille Grieks staatspapier nog op ruim 50 % gewaardeerd zou staan), zou het eigen vermogen met maar liefst 20% opvreten. De topman verzekerde zopas wel dat Dexia zo’n waardevermindering aankan, maar toch vrezen we dat de groep dan zal flirten met de minimumgrenzen van de nieuwe Bazel III-solvabiliteitseisen (en de markt eist in de praktijk nog hogere ratio’s!). Voor KBC zou een waardevermindering tot ongeveer 50 % van de nominale waarde minder dan 200 miljoen kosten en een weer-slag van minder dan 2 % op het eigen vermogen hebben. En ook voor Ageas zal het probleem vrij beperkt en be-heersbaar blijven.

 

 

 

Belgische financiële sector
(in miljard EUR, op 30/06/2011)
 
Ageas
Dexia
KBC
Beurskapitalisatie*
3,1
2,8
5,4
Eigen vermogen
7,5
6,9
11,5
Blootstelling aan
Griekse schuld
1**
3,8
0,5
* op 14/09/2011; ** op 19/08/2011, na aftrek van min-derheidsbelangen 
 

Deel dit artikel