Analyse
Aandelen kiezen, hoe doen wij dat? 6 jaar geleden - dinsdag 13 september 2011

Vermits de financiële markten meer gestuurd worden door economische statistieken dan door de “fundamentals” van de bedrijven, is de verleiding groot om met die laatste geen rekening meer te houden. Fout. De huidige situatie zal niet eeuwig duren en aandelen van een goed beheerd bedrijf goedkoop binnenhalen blijft lonend.

Liever die sector?

Voor ons kunnen alle sectoren in aanmerking komen. Zelfs een zeer cyclische sector waarin de concurrentie hoogtij viert, zoals de luchtvaart herbergt volgens ons interessante aandelen zoals Lufthansa. Wel staan we eerder wantrouwig tegenover sectoren die “in” zijn. Voor hun zogenaamd fenomenale vooruitzichten wordt doorgaans op de beurs veel te veel betaald.

 

Sommige sectoren zijn riskanter dan andere. Zo breken er in de staalsector geregeld crisissen uit, terwijl in de telecom, farma of energie regulatoren roet in het eten kunnen strooien. De risicograad van de sector is zeker een criterium waarmee rekening moet gehouden worden om de soliditeit van een onderneming te beoordelen.

 

De onderneming ontleden

We focussen nu op de onderneming zelf en proberen haar zwakke en sterke punten te ontdekken. Daartoe voeren we een kwalitatieve analyse door. We onderzoeken drie criteria:

 

– de financiële structuur

Als een bedrijf een zware schuldenlast torst die niet vermindert, kunnen de hoge intrestlasten de winst flink aantasten. Zo remde de schuldenberg van Fiat de groei van de groep af. Een te zware schuldenlast vergroot bovendien het risico op een faillissement, zeker als de sector in een dip zit.
Anderzijds maakt ook een bedrijf dat over (te) veel liquiditeiten beschikt ons achterdochtig. Dat vergroot namelijk de kans dat het management zich in avonturen stort die aandeelhouderswaarde vernietigen. Denk maar aan Google en de peperdure overname van Motorola.

 

– de cashflow

We schenken ook aandacht aan het vermogen van het bedrijf om liquiditeiten te genereren en aan de manier waarop het die gebruikt. De cashflow of kasstroom stelt een bedrijf in staat om te investeren in zijn groei, om zijn schulden terug te betalen en om zijn aandeelhouders te vergoeden. Zonder liquiditeiten kan een zelfs winstgevende onderneming problemen ondervinden om de exploitatiecyclus te financieren (meestal moet ze haar leveranciers betalen voordat ze de verkoopsopbrengst in handen heeft) en failliet gaan.

 

Op basis van deze kwalitatieve analyse die aangevuld wordt met andere criteria zoals de kwaliteit van de gepubliceerde cijfers, juridische risico’s, corporate governance … bepalen wij het risicoprofiel van een onderneming en kennen haar een coëfficiënt tussen 1 (weinig risico) en 5 (hoog risico) toe. Hou er rekening mee als u een aandeel koopt.

 

– de evolutie van de activiteiten

We bestuderen het recente parcours van de onderneming en gaan meer bepaald na hoe de directie de laatste crisis heeft aangepakt. Beschikt ze over de nodige wapens om haar rentabiliteit te beschermen (sterk imago voor LVMH, marktaandelen voor EVS) of hangt ze integendeel volledig af van de conjunctuur (grondstoffenprijzen en schommelingen in de vraag voor Rio Tinto)? Zo zal een onderneming die de laatste jaren erg snel gegroeid is, dat tempo misschien niet kunnen volhouden als de concurrentie heviger wordt of als de smaak van de klanten verandert. Kijk maar naar Nokia dat buigt onder de concurrentie.

 

Wat is het bedrijf waard?

De bedrijven die niet aan onze criteria voldoen, komen sowieso niet voor een aankoop in aanmerking. Dat wil echter niet zeggen dat we de aandelen met intrinsieke kwaliteiten automatisch kopen. Een bedrijf kan financieel gezond zijn en in staat zijn om de concurrentie het hoofd te bieden, en op de beurs toch slecht presteren als die kwaliteiten al in de koers van het aandeel verrekend zijn.

 

In dit stadium voeren wij de winstvooruitzichten, de dividendverwachtingen en nog een aantal parameters in ons evaluatiemodel in. Dat zal nu bepalen of het aandeel goedkoop, correct gewaardeerd of duur is. De Duitse autoconstructeur BMW bijvoorbeeld is in staat om zijn marges te beschermen en om de vertraging van de wereldwijde automarkt het hoofd te bieden, maar die kwaliteit wordt op de beurs (te) duur betaald. Daarom staat het aandeel op verkopen. De petroleumgroep Chevron daarentegen is een kwaliteitsaandeel dat ver onder de prijs verhandeld wordt en dat we dus kopen.

 

Speciale gevallen

Het kan gebeuren dat wij in uitzonderlijke gevallen van deze methodologie afwijken en toch aandelen van bedrijven van mindere kwaliteit en met een hogere risicograad aanraden omdat ze door de markt overdreven afgestraft zijn. Van de Chinese aandelen bijvoorbeeld die a priori niet in ons plaatje passen, lijkt ons een aantal in het licht van hun vooruitzichten ondergewaardeerd. Deze veelal speculatieve aankoopadviezen komen enkel als diversificatie in aanmerking en mogen in geen geval het gros van een portefeuille uitmaken.

 

Deel dit artikel