Analyse
Strips worden gestript 7 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2011

Strips, die toelaten om een lagere roerende voorheffing van 15 % in plaats van 25 % te verkrijgen op aandelendividenden, hebben het recent niet onder de markt gehad. De verklaring is …politiek van aard.

Einde van strips?

Verschillende strips hebben recent een vrij sterke terugval gekend. Zo verloren de strips van Bekaert, Colruyt en Elia op enkele sessies tijd een derde van hun waarde. Aan de basis van deze daling ligt de nota van Elio Di Rupo die tussen de lijnen liet verstaan dat het onmogelijk zou gaan om van een lagere roerende voorheffing te genieten. Anders gesteld, strips kunnen totaal nutteloos worden. De nota ligt op tafel, dit betekent niet dat alles in kannen en kruiken is. De kans is ook reëel dat hier helemaal niets van in huis komt.

Geen paniek

Indien u strips hebt, zouden we niet halsoverkop verkopen maar nog even de kat uit de boom kijken.

 

We herinneren er u vooreerst aan dat het nog niet helemaal zeker is dat de nota van de formateur Di Rupo ook daadwerkelijk tot uitvoer wordt gebracht. U moet ook rekening houden met de transactiekosten. Sommige strips zijn immers niet veel waard, zoals die van Ageas die niet hoger ligt dan … 0,001 EUR. De transactiekosten zouden in dit geval hoger liggen dan de verkoopopbrengst. Doe in deze gevallen dan ook niets. Andere strips hebben een hogere koers zoals die van Colruyt, dat zijn aandeelhouders trakteert op een relatief genereus dividend. Maar ook in deze gevallen moet u relativeren. Stel dat u 200 aandelen en strips van Colruyt bezit. Tegen de huidige koers is dat een belegging van ongeveer 6 700 euro in Colruyt aandelen, maar slechts honderd euro in de strip. Door deze vandaag te verkopen, verzekert u zich van die 100 euro. Maar u bent dan ook het recht kwijt, als strips zouden blijven bestaan, om van een lagere roerende voorheffing te genieten. Rekening houdend met het relatief kleine beleggingsbedrag, moet u zich niet haasten. De kans is bovendien groot, in het geval van Colruyt, dat u nog zeker eenmaal van een verlaagde voorheffing zal kunnen kunnen genieten want de grootgrutter betaalt eind september of begin oktober zijn dividend.

Enkele fixing

De strips noteren op de enkele fixingmarkt wat inhoudt dat slechts één maal per dag kan worden gehandeld, namelijk om 15 uur. Tot een halfuur na de fixing kan enkel en alleen nog gehandeld worden tegen de fixingkoers. Na die periode van een halfuur gaat de markt weer in ‘vooropening’ en worden alle orders opnieuw samengebracht in het centrale orderboek tot de volgende fixing van 15 uur de volgende handelsdag.

Op de enkele fixingmarkt worden grotere maximale koersverschillen toegestaan dan op de continumarkt. Aangezien sommige strips zeer laag noteren mag dit niet verbazen. Het zou immers veel te lang duren vooraleer de Ageas-strip bijvoorbeeld van 0,001 naar 0,002 EUR zou kunnen gaan. Initieel is een prijsverschil van 20 % tegen de vorige koers toegestaan. Indien geen koers kan worden gevormd, zullen de marktautoriteiten de markt ‘reserveren’ of bevriezen gedurende 15 minuten en een extra 10 % koersafwijking toestaan. Gecombineerd kan er dus op de enkele fixingmarkt een maximale afwijking van 30 % zijn. Dit verklaart waarom strips op zo’n korte tijd een dergelijk grote terugval hebben gekend.

 

Deel dit artikel