Analyse
Nyrstar: prestaties mijnen ontgoochelen 7 jaar geleden - woensdag 27 juli 2011

Het halfjaarresultaat is zwakker dan gedacht.

De winstbijdrage van de mijnen blijft fors onder onze verwachtingen maar de integratiestrategie volledige keten) laat wel een mooie winstevolutie verhopen, waardoor het aandeel nog altijd correct gewaardeerd is.
HOUDEN.

 

De winst per aandeel verloor in het eerste halfjaar 28 % en klokte af op 0,15 EUR, slechts zowat de helft van onze verwachting. Dat is deels te wijten aan herstructureringskosten en hoger dan verwachte financiële lasten (obligatieuitgifte, kapitaalverhoging) – de bedrijfswinst vóór afschrijvingen steeg trouwens met 8 %! – maar ontgoochelend is vooral dat de mijnactiviteit, die de groep uitbouwt via overnames, minder bijdraagt aan de winst dan verhoopt. De kosten om de mijnen geleidelijk weer op volle capaciteit te exploiteren, waren hoger dan verwacht en de ontgonnen volumes stegen wel met 58 % t.o.v. de tweede helft van 2010 maar bleven 17 % onder de doelstelling van Nyrstar. De problemen lijken echter van tijdelijke aard (defecte machines, logistieke problemen) en de groep handhaaft haar doelstelling voor heel 2011. De activiteit raffinage (ruim 80 % van de bedrijfswinst) scheert daarentegen hoge toppen en het resultaat beantwoordt hier wel aan de verwachtingen (zinkprijs quasi stabiel in EUR). We verlagen onze raming van de winst per aandeel voor 2011 van 1 naar 0,72 EUR maar laten die voor 2012 intact op 1,22 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 9,85 EUR

 

Het Belgische Nyrstar is de grootste zinkverwerker ter wereld (smelterij en legeringen, 9 % van een nog erg gefragmenteerde markt) en nummer 3 voor lood (7 % van de omzet).

 

Deel dit artikel