Analyse
Inkoop eigen aandelen of dividend? 6 jaar geleden - vrijdag 22 juli 2011

Een bedrijf kan zijn aandeelhouders op twee manieren in de winst laten delen. Ofwel keert het een dividend uit ofwel koopt het eigen aandelen in.

Als alles goed gaat maakt een bedrijf elk jaar winst. Daarvan wordt eerst een deel opzijgezet met het oog op het voortzetten van de activiteit (bedrijfskapitaal). Wat overblijft wordt de free cashflow genoemd, het geld dat beschikbaar is om de leningen terug te betalen, om in nieuwe activiteiten te investeren en/of om te verdelen onder de aandeelhouders.

 

Een bedrijf kan zijn aandeelhouders op twee manieren in de winst laten delen.
Ofwel keert het een dividend uit ofwel koopt het eigen aandelen in. Meestal leggen de ondernemingen voor het dividend een niveau vast dat ze in functie van de verwachte evolutie van de kasstroom denken te kunnen volhouden. Een verlaging van het dividend kan immers over het algemeen op weinig bijval rekenen.
Daarom kiezen sommige ondernemingen die met een teveel aan liquiditeiten zitten ervoor om eigen aandelen in te kopen. Een minder dwingende oplossing omdat ze niet ervaren wordt als iets dat noodzakelijk elk jaar “moet” gebeuren.

 

Maar is de aandeelhouder er wel bij gebaat?

 

In theorie doet de inkoop van eigen aandelen de winst per aandeel toenemen (minder aandelen in omloop) en dus ook de koers. Maar die koershausse is in de praktijk niet zo evident. Cisco Systems, wereldleider voor computernetwerken, is daarvan het beste voorbeeld. Tussen 2002 en 2009 kocht Cisco voor 55 miljard dollar eigen aandelen in. Welnu, het aandeel noteert nog altijd rond hetzelfde niveau als in 2002 (ongeveer 20 USD). Daar is een dubbele verklaring voor. Ten eerste was de inkoopoperatie in de eerste plaats bedoeld om de bedienden in het kader van een stock option plan aandelen te bezorgen. Ten tweede was het aandeel in de periode 2002-09 door de bank genomen duur. Het management heeft de aandeelhouders die wilden verkopen dus een interessante uitweg geboden ten nadele van de aandeelhouders die gebleven zijn.

 

Een hoog dividend dat alle aandeelhouders ten goede komt, lijkt ons, ook al is het niet stabiel, te verkiezen boven de inkoop van aandelen.

 

Deel dit artikel