Analyse
Elia in Amerikaanse windenergie 7 jaar geleden - maandag 18 juli 2011

Mooie vooruitzichten.

Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

 

Elia stapt in het «Atlantic Wind Connection », een project waarbij zowat 6 000 MW energie zou geproduceerd worden door windmolens op zee die met het net op het vasteland verbonden worden (in totaal 556 km kabel). Google participeert voor 37,5 % in het project.

 

Voor een beperkte inleg en een aanvaardbaar risico neemt Elia deel aan een project dat rendabeler lijkt dan in Europa en dat de groep een (nog) betere uitgangspositie geeft voor gelijkaardige projecten in de toekomst (Noordzee, Baltische Zee).

 

Koers op het moment van de analyse : 29,27 EUR

 

Het Belgische Elia behoort tot de vijf grootste beheerders van transportnetwerken voor hoogspanning in Europa. De groep staat in voor het beheer (onderhoud, uitbreiding …) van het netwerk waarlangs elektriciteit van de producenten naar de beheerders van het distributienetwerk en naar de grote industriële verbruikers vervoerd wordt en waarlangs stroom van en naar de buurlanden uit- en ingevoerd wordt. Elia beheert in totaal 8 383 km hoogspanningskabels in België en 9 790 km in Duitsland.

 

Deel dit artikel