Analyse
Belgische financiƫle sector in gevaar? 6 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2011

Hoe lang kunnen de Belgische financiële instellingen de druk nog aan nu ook Italië in zwaar weer terechtkomt?

Ellende, niets dan ellende

Terwijl er nog steeds gezocht wordt naar en gepalaverd over een finale oplossing voor de Griekse tragedie (en een al dan niet vrijwillige bijdrage van de Europese banken), lijken de financiële perikelen in Zuid-Europa te escaleren. Zopas kwam ook Italië, de derde grootste economie van de eurozone, in zwaar weer terecht. De vrees dat de banken forse minderwaarden op hun obligatieportefeuille zullen moeten boeken en dat ze hun kapitaal opnieuw zullen moeten versterken om aan de nieuwe solvabiliteitsnormen van Europa te voldoen (core tier 1 van minimum 7 % en tier 1 van minimum 8,5 % tegen 2019), haalden heel wat financiële aandelen onderuit, waaronder het Belgische trio Ageas, Dexia en KBC (en ook KBC Ancora). Hoe lang kunnen zij het nog uitzingen?

Overheidspapier: niet zo veilig

Met het oog op het strenger worden van de regelgeving o.a. wat eigen vermogen en boekhoudregels betreft, vervingen heel wat banken en verzekeraars de afgelopen jaren meer en meer de aandelen in hun portefeuille door de onverwoestbaar geachte maar lager renderende overheidsobligaties. Om het rendement toch wat op te krikken kozen ze daarbij massaal voor Zuid-Europees papier dat toch een iets hogere rente bood dan de saaie maar oerdegelijke Duitse Bund. En juist die beslissing breekt hen nu erg zuur op.

Hoe staan Belgische instellingen ervoor?

Bijgevoegde tabel geeft een idee van de mate waarin de Belgische financiële instellingen aan de overheidsschulden van perifere eurolanden blootstaan. Bankverzekeraar Dexia zit met 13,5 miljard euro Italiaans overheidspapier ongetwijfeld in de kwetsbaarste positie (eigen vermogen van amper 9,6 miljard). Bovendien wordt de door Europa opgelegde verkoopsprocedure van het Italiaanse filiaal Crediop door de hele toestand bemoeilijkt. Ook verzekeraar Ageas, die zijn blootstelling aan de landen uit de periferie nochtans al aanzienlijk verminderde, zit nog met 3,6 miljard euro Italiaans overheidspapier (op twee na grootste post van portefeuille overheidsobligaties) voor een eigen vermogen van slechts 7,4 miljard. KBC ten slotte is de enige waarvan het totale pakket mogelijk problematische overheidsschulden (9,9 miljard euro, waarvan 6,3 miljard Italiaanse) minder bedraagt dan het eigen vermogen (11 miljard).

Wat nu?

Mocht een van de landen uit de Europese periferie ondanks Europese en andere hulpprogramma’s toch in betalingsmoeilijkheden komen, dan zal de druk op de Belgische financiële aandelen ongetwijfeld nog toenemen. Dexia en KBC zijn wel door de tweede stresstest geraakt – de resultaten van verzekeraars zoals Ageas worden niet open-baar gemaakt – maar dat zegt niet veel over hun weerstand ingeval een land (een deel van) zijn schulden niet kan terugbetalen. Overheidspapier dat tot de eindvervaldag in portefeuille wordt gehouden (het grootste gedeelte!), werd in de stresstests immers niet aan waardeverminderingen onderworpen.

 

Hoe dan ook, als Griekenland, Ierland of Portugal in gebreke blijven, dan zal dat wellicht nog redelijk kunnen opgevangen worden, maar een crash van Italië zou voor de drie instellingen een zware dobber zijn, met voor Dexia mogelijk zelfs catastrofale gevolgen. De kans is reëel dat andere instellingen dan de geldkraan weer dichtdraaien, wat Dexia opnieuw in liquiditeitsproblemen zou brengen. Bovendien heeft de groep nog andere katten te geselen. Ageas en KBC zullen het evenmin makkelijk hebben (een kapitaalverhoging is niet uit te sluiten), maar hun overlevingskansen lijken ons toch groter.

Adviezen

Dexia (risico 5) zouden we resoluut verkopen. Ageas en KBC mogen in portefeuille blijven, er wel rekening mee houdende dat de risico’s aanzienlijk blijven (risico-indicator 4). Doorgewinterde speculanten mogen nog altijd een gokje wagen op KBC Ancora dat met een décote van meer dan 35 % noteert. Opgelet, als de koers van KBC onder de 8 EUR duikt, zakt de intrinsieke waarde van KBC Ancora tot nul (door de schulden die de holding heeft).

 

Lees ook onze commentaren betreffende de koersdaling van de bankaandelen van 18/07/2011.


 

Kerncijfers Belgische financiële sector
en blootstelling Europese periferie
(cijfers in miljard euro op 31/03/2011)
Aandeel
Ageas
Dexia (1)
KBC
Beurskapitalisatie (15/07/2011)
3,8
3,5
8,8
Balanstotaal
99,2
526,6
322,5
Eigen vermogen
7,4
9,6
11,0
Core Tier 1-ratio
-
12,3%
11,6%
Tier 1-ratio
-
13,4%
13,3%
Blootstelling aan overheidsschuld van
Griekenland
1,2
4,3
0,6
Portugal
1,2
2,2
0,3
Spanje
1,6
1,7
2,3
Ierland
0,4
0,3
0,4
Italië
3,6
13,5
6,3
Totaal
8,0
22,0
9,9
(1) cijfers blootstelling op 31/12/2010.

 

Deel dit artikel