Analyse
Royal Dutch Shell: groei in het verschiet 7 jaar geleden - dinsdag 14 juni 2011

Een zopas voorgesteld plan mikt op besparingen en op een uitbreiding van het marktaandeel. Het zal volgens ons effect sorteren.

Het aandeel blijft goedkoop. 
Kopen.

 

De nieuwe ceo volgt een andere lijn dan zijn voorgangers. Na het succes van zijn drastische besparingsplan, zet hij nu een agressief investeringsprogramma op poten (100 miljard dollar op 4 jaar). Er zijn twee grootscheepse operaties gepland. De eerste is een wereldprimeur en behelst de bouw van een drijvende fabriek voor het vloeibaar maken van aardgas, om de gasbevoorradings- en transportproblemen te verhelpen. Een volgens ons interessante investering aangezien de vraag naar gas de komende jaren gevoelig zou toenemen. Dat heeft alles te maken met de kernramp in Japan, het zeldzaam worden van aardolie en de hoge prijs van duurzame energie.
De tweede operatie bestaat in een alliantie met Rosneft, het grootste Russische olieconcern, om de diepzee in het noordpoolgebied te exploreren (nadat BP bot ving). Rekening houdend met het potentieel van die zone moet deze operatie de groep in staat stellen om haar ambitieuze doelstellingen voor wat de groei van de productie betreft, waar te maken.
We trekken onze ramingen van de winst per aandeel op, van 2,37 tot 2,62 EUR voor 2011 en van 2,49 tot 2,81 EUR voor 2012.

 

Koers op het moment van de analyse : 24,33 EUR

 

Royal Dutch Shell is qua beurskapitalisatie de grootste en qua productie de op een na grootste geïntegreerde Europese olie- en aardgasgroep (exploratie, productie, raffinage en distributie, petrochemie).


Deel dit artikel