Analyse
Metrologic: kleine aandeelhouder geblokkeerd 6 jaar geleden - woensdag 1 juni 2011

De aandeelhouder van Metrologic stelt tot zijn ontsteltenis vast dat geen enkele optie van het bod op het bedrijf hem gunstig is.

Beleggen in een bedrijf waarvan de meerderheid in handen is van één investeerder is r delicaat en kan uiteindelijk leiden tot een situatie waar de minderheidsaandeelhouder eieren voor zijn geld moet kiezen en het bedrijf tegen een bescheiden prijs moet verkopen.

 

Wat is er gebeurd?

Eind maart 2011 haalde het Franse bedrijf Tridimension 62 % van het kapitaal van Metrologic binnen. Metrologic is gespecialiseerd in de uitgave en de verkoop van software bestemd voor 3D controlesystemen en hoofdzakelijk actief in de sectoren van de automobiel, de luchtvaart en de mechanische constructie.
Tridimension kocht dit belang van de oprichters van het bedrijf en legde hiervoor 38 EUR per aandeel op tafel.

 

Wanneer een bedrijf een belang van 30 % in handen krijgt wordt het door de Franse wet verplicht een openbaar bod te lanceren op de rest van het kapitaal. Tridimension deed dit dan ook en bood in eerste instantie tussen 13 en 24 mei 2011 opnieuw 38 EUR per aandeel aan. Ondertussen heeft de overnemer het bod tegen dezelfde voorwaarden verlengd.

 

Op 10 juni zullen de aandeelhouders van Metrologic zich tijdens de algemene vergadering moeten uitspreken over het uitkeren van een dividend van 15,50 EUR bruto. Na de uitbetaling van het dividend op 14 juni zal het bod worden heropend maar tegen een prijs zonder dividend, 22,5 EUR dus.

 

Daarna zou een extraatje, van 2 EUR per aandeel, kunnen als de overnemer voor 30 september 2012 95 % van het kapitaal van Metrologic in handen krijgt of 3 EUR per aandeel als dit voor 31 maart 2012 zou gebeuren. Hoe sneller aan deze voorwaarde wordt voldaan, hoe sneller de aandeelhouder die zijn stukken heeft ingebracht het extraatje in ontvangst mag nemen.

 

Goede zaak? Niet voor iedereen

Voor de oprichters van Metrologic is de overname een goede zaak, ze krijgen immers nog een belangrijke operationele rol in de nieuwe structuur toebedeeld.
Voor de minderheidsaandeelhouder is de hele operatie minder geslaagd. De koers noteerde de voorbije maanden al verschillende keren boven de 40 EUR. De aangeboden overnameprijs van 38 EUR is dan ook geen geschenk.
Zelfs als we rekening houden met het extra bedrag, vinden we dat het bod hoger had gekund. Metrologic is financieel gezond; de nettokaspositie bedraagt 60 miljoen euro. Tijdens zijn boekjaar afgesloten in oktober 2010 (dus in een moeilijke economische omgeving), is het bedrijf erin geslaagd zijn omzet en zijn hoge winstgevendheid te behouden (operationele marge van 46 %, nettomarge van 34 %, rendement op eigen vermogen van 14 %). Voor de komende drie jaar rekent de groep op een omzetstijging van 9 à 10 % per jaar terwijl de winstgevendheid op een hoog niveau zou blijven.

 

Rekening houdend met dit alles had de overnameprijs volgens ons rond 45 EUR moeten liggen. Een prijs dat mogelijk nog op tafel zal komen aangezien een onafhankelijk expert de aangeboden 40 EUR als te weinig ziet bij een verplicht uitkoopbod.

 

En nochtans ...

Gezien de oprichters reeds een groot deel van de controle hebben afgestaan, moet niet worden gerekend op een hoger tegenbod.

 

Veronderstellen we dat de prijs uiteindelijk op 45 EUR uitkomt dan nog zal de Belgische minderheidsaandeelhouder bedrogen uitkomen. In het geval van de dividenduitkering (zeer waarschijnlijk) van 15,50 EUR, zou hij op dit bedrag de Franse en Belgische roerende voorheffing moeten betalen, goed voor een bedrag van 6,775 EUR. Dan zou hij slechts een bedrag krijgen van 38,225 EUR (45 EUR min 6,775 EUR) of nauwelijks meer dan de waarde van het initiële bod.

 

In het geval de biedprijs hetzelfde blijft dan zal de Belgische aandeelhouder bij een dividenduitkering moeten tevreden zijn 38 EUR min 6,775 EUR, slechts 31,225 EUR (veel minder dan het initiële bod).

 

We zouden het aandeel evenwel zo snel mogelijk op de beurs verkopen en zeker voor de uitkering van het dividend, die zeer nefast is voor de Belgische aandeelhouder, hoewel de koers niet de werkelijke waarde van het aandeel weerspiegelt. De koers schommelt al enkele dagen rond de 39,5 EUR, boven de biedprijs van 38 EUR (zonder rekening te houden met het extra bedrag wanneer de overnemer 95 % van het kapitaal in handen krijgt).

 

We kunnen uiteindelijk besluiten dat de minderheidsaandeelhouder eens te meer de klos is in het hele verhaal.

 

Deel dit artikel