Analyse
Duitsland stuurt schokgolf door energiesector 6 jaar geleden - woensdag 1 juni 2011

Kernenergie vertegenwoordigt 25 % van de totale stroomproductie in Duitsland maar het land kondigde recentelijk aan dat het tegen 2022 een volledige kernuitstap wil. Realistisch of niet?

Politieke beslissing of niet, realistisch of niet... feit is dat het nieuws insloeg als een bom en dat de producenten van nucleaire stroom die actief zijn in Duitsland hun beurskoers meteen zagen dalen. Dat is het geval voor E.ON, RWE (niet kopen) en in mindere mate ook voor GDF Suez. Voor hen vergde de ontwikkeling van hun activiteiten in Duitsland in eerste instantie al veel investeringen en betekent een kernuitstap een regelrecht verlies van inkomsten. Ook veel beleggers die in deze bedrijven hadden belegd omwille van hun defensief karakter, delen in de brokken.

 

Er rijzen dan ook tal van vragen. Zullen de nucleaire producenten compensaties krijgen? Hoe zullen ze reageren op de beslissing van de Duitse regering, zullen ze juridische stappen ondernemen? Zal de elektriciteitsprijs in Duitsland stijgen, en in welke mate? Welke verschuivingen zullen er plaatsvinden in de energiesector? Zal er meer geïnvesteerd worden in groene energie? En we kunnen nog wel even doorgaan…

 

Zoals wel vaker is de ene zijn dood, de ander zijn brood, en bijgevolg sponnen heel wat spelers uit de alternatieve energiesector garen bij het nieuws over de Duitse kernuitstap. Want de energie die Duitsland verbruikt, moet uiteraard ergens vandaan blijven komen. Vandaag vertegenwoordigt nucleaire stroom 25 % van de totale productie in Duitsland. Door meer beroep te doen op centrales op steenkool en aardgas moet het mogelijk zijn zowat de helft daarvan op te vangen, de rest zal van hernieuwbare energievormen moeten komen. Hun aandeel in de Duitse stroomproductie zou tegen 2020 moeten stijgen van zowat 18 naar 35 %. "Groene" spelers zoals JinkoSolar, ons favoriete aandeel in de zonne-energiesector, en Vestas Wind (windenergie) zagen hun beurskoers de voorbije dagen al fors aantrekken.

 

Een volgende belangrijke afspraak in dit verhaal wordt zonder twijfel 6 juni, de dag waarop de Duitse regering haar plan voor een definitieve kernuitstap zal ontvouwen.

 

Wat E.ON betreft, hadden de waarschuwingen van de groep de voorbije weken er ons al toe aangezet om onze winstramingen terug te schroeven (tot 2,73 EUR per aandeel voor 2011 en 2,65 EUR voor 2012). De groep verlaagt ook haar dividend in 2011 tot 1,30 EUR bruto (t.o.v. 1,50 in 2010). Daarna zal het dividend in grote mate afhangen van de praktische modaliteiten (fasering stilleggen centrales, compensaties, enz.). Voorlopig verwachten we dat het in 2012 stabiel zal blijven op 1,30 EUR bruto.

 

Deel dit artikel